Exekuce z účtu manžela – novela

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den, může prosím Vás exekutor obstavit účet, nebo mzdu manželovi, pro dluh – exekuci, které vznikly před manželstvím? Již se nám stalo, že obstavil kvůlli exekuci manželovi plat, ale po našem odvolání to zrušil, dnes ale mu obstavil i účet, vím že je nějaká nová novela, ale vztahuje se to i na exekuce vydané před touto novelou? Nebo až na exekuce po této novele. Děkuji za odpoved

Odpověď:

Dobrý den,

dle přechodných ustanovení zákona č. 139/2015. Sb., který novelizoval Občanský soudní řád, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze nařídit výkon rozhodnutí na majetek ve společném jmění manželů, lze vést výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu.

Není-li pak stanoveno jinak, použije se občanský soudní řád ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této novely i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti – tj. před 1.7. 2015; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Pro úplnost přidáváme i související ustanovení §304b:

Je-li výkon rozhodnutí veden podle § 262a odst. 4, nevztahují se zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 na částku ve výši poloviny peněžních prostředků, které byly na účtu v okamžiku, v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, převyšuje-li částku podle odstavce 1. Peněžní prostředky podle předchozí věty vyplatí peněžní ústav manželovi povinného na jeho žádost. O tom musí být manžel povinného při nařízení výkonu rozhodnutí poučen.

Dle přechodných ustanovení zákona č. 139/2015. Sb., který novelizoval Občanský soudní řád, se ustanovení § 304b odst. 4 použije na usnesení o nařízení exekuce, která byla peněžnímu ústavu doručena ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Na exekuce nařízené před 1.7. 2015 se tedy toto pravidlo o obstavování účtu manžela povinného nevztahují.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 29.12.2015