Exekuce ze mzdy a výdělku OSVČ

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,

pracuji jako OSVC a zároveň jsem nyní byl zaměstnán na zkrácený pracovní poměr. Celá mzda by byla strhávána na exekuce v plné výši.
Chci se zeptat, zda tak bylo prováděna správně?
Nyní budu pracovat na HPP a zároveň jako OSVČ. Bude mi nadále srážena na exekuce celá mzda, nebo mi nějaká částka z této mzdy od zaměstnavatele musí zůstat. Výdělek jako OSVČ mám nepravidelný – v různé měsíční výši.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

srážky z výdělku OSVČ a srážky z příjmu se liší. Příčinou je to, že výdělky OSVČ jsou posuzovány jako pohledávka povinného, nikoliv jako příjem.

Nicméně nejprve se zastavíme u srážek ze mzdy – uvádíte, že Vám je srážena celá mzda, což je zvláštní, protože ze mzdy za všech okolností zaměstnanci vždy „něco“ tj. nezabavitelná částka zbývá, i když to může být relativně malá částka, má-li povinný ještě další příjem. Ověřit si to můžete zde: http://www.vyplata.cz/vypocty/vyse-nezabavitelne-castky-ze-mzdy-15.php. Jediná varianta, která nás napadá, je, že se jednalo o dohodu o provedení práce. Zde se vlastně jedná také o pohledávku, která (do 31.8. 2015, pak nabývá účinnosti novelizace Občanského soudního řádu a odměna z této dohody bude podléhat srážkám jako příjem) může být postižena celá.

U výdělku OSVČ je potřeba využít §318 Občanského soudního řádu, který říká: Pohledávky fyzických osob, které jsou podnikateli, vzniklé při jejich podnikatelské činnosti, podléhají výkonu rozhodnutí jen dvěma pětinami; je-li však navrhován výkon rozhodnutí pro některou z přednostních pohledávek uvedených v § 279 odst. 2, podléhají výkonu rozhodnutí třemi pětinami. Pro pořadí úhrady přednostních pohledávek se užije přiměřeně ustanovení § 280 odst. 2 a 3.

Domníváme se tedy, že nový Váš zaměstnavatel při srážkách ze mzdy musí postupovat v souladu s Občanským soudním řádem a Vám tak zůstane Vaše nezabavitelná částka (až na uvedenou výjimku, kterou do 31. 8. 2015 představuje odměna z dohody o provedení práce) Vám musí zůstat. Zároveň budou prováděny srážky z Vašeho výdělku OSVČ v rozsahu dvou pětin, resp. tří, jsou-li Vaše dluhy přednostními pohledávkami.

Pro ujištění však ještě doporučujeme zvážit návštěvu některé bezplatné poradny, kam můžete donést dokumenty, které k situaci máte. Kontakty naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 24.8.2015