Exekuční blokace bankovního účtu a možnosti úhrady exekuce

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,

obdržela jsem vyrozumění o zahájení exekuce, byly mi zablokovány bankovní účty. Částku na úhradu exekuce mám na svém účtu, který je blokován. Dle sdělení exekutora mám nárok při úhradě do 30 dnů od převzetí na snížené náklady exekuce, ale peníze ze svého účtu nemůžu poslat na jeho účet. Je nějaká možnost jak peníze odeslat exekutorovi a exekuci uhradit co nejdříve.

 

Děkuji.

 

Odpověď:

Dobrý den,

pro Vaši větší představu Vám nejprve přibližíme, v jaké fázi exekučního řízení se nyní ocitáte a jaké jsou možné varianty vývoje Vaší situace.

Nyní se nalézáte v situaci, kdy již byla na základě získaného exekučního titulu (tím může být např. pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, rozhodce aj.) nařízena exekuce. Poté co soud exekutora pověřil vedením exekuce, nastoupila fáze zjišťovací. Tehdy exekutor zjišťoval, jaká je Vaše situace – např. zda pracujete, máte účet apod. Jakmile potřebné informace získal, exekuce se posunula do zajišťovací fáze, tzn., že byly vydány exekuční příkazy např. na blokaci účtu. Peníze na blokovaném účtu stále jsou, neuběhla totiž 30denní lhůta k dobrovolnému plnění. Pokud se Vám nepodaří uhradit vymáhanou částku z jiných zdrojů, tak teprve po uplynutí této doby budu peníze zaslány exekutorovi, exekuovaná částka bude vymožena a exekuce bude končit. Náklady exekuce však nebudou sníženy.

Naprosto rozumíme Vaší úvaze a snaze předejít platbě plných nákladů exekuce, když peníze jsou blokovány na účtu.  Jedinou variantou, jak byste se alespoň k části peněz mohla dostat, by byla situace, kdy byste měla na účtu podstatně více peněz než činí vymáhaná částka včetně všech nákladů (tzv. příslušenství). Tehdy byste mohla podat k pověřenému exekutorovi návrh na částečné zastavení exekuce co do rozsahu částky, která přesahuje vymáhanou částku dluhu a příslušenství. A zároveň byste tímto žádala o uvolnění těchto peněz. Dle § 306 odst. 1 Občanského lze totiž postihnout peněžní prostředky na účtu pouze do výše vymáhaného dluhu včetně příslušenství.  Více informací k postupu při zastavení exekuce naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/samotny-vykon-exekuce/

V případě potřeby pomoci se sestavením konceptu návrhu na částečné zastavení exekuce můžete navštívit některou z poraden, která poskytuje dluhové poradenství. Kontakty naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

Jestliže by pro Vás výše popsaná varianta nebyla reálná a zároveň se Vám nepodařilo sehnat peníze na uhrazení exekuce z jiných zdrojů, obáváme se, že budete hradit náklady exekučního řízení v plné výši.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 10.12.2013