Exekuční dražba spoluvlastnického podílu

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

jsem spoluvlastníkem 1/2 nemovitosti. Druhou polovinu vlastní přítel, a ta se dostala do exekuční dražby. V této nemovitosti už nemám trvalé bydliště, žiji jinde. Možnost koupit dražební polovinu nemovitosti nemám. Svou polovinu ráda prodám. Když se tak ale nestane a kdosi koupí jen dražební polovinu, bude tam moci bydlet? Domek je malinký, kde není možné řešit poloviny…
A je možné, abych já sama zjistila aktuální dluhový stav přítele?

Děkuji za Váš čas, s přáním pěkného dne,

Odpověď:

Dobrý den,

pokud by skutečně došlo k tomu, že by spoluvlastnický podíl Vašeho přítele byl prodán v exekuční dražbě, vzniklo by novému spoluvlastníkovi právo užívat nemovitost. V situaci, kdy nemovitost není stavebně oddělena na dvě bytové jednotky, mají oba spoluvlastníci v zásadě právo užívat nemovitost celou (vycházíme z předpokladu, že jejich spoluvlastnické podíly jsou stejné). Zároveň jim však nic nebrání, aby mezi sebou uzavřeli dohodu o užívání nemovitosti, ze které by vyplývalo např. že jeden spoluvlastník bude výlučně obývat pokoj č. 1, druhý pokoj č. 2 a oba budou moci užívat společné části nemovitosti. Do této dohody je také vhodné zakomponovat odpovědnost za úhrady nákladů spojených s užíváním nemovitosti (např. kolik a jaké náklady bude daný spoluvlastník hradit).

V praxi je obvykle šance na prodej spoluvlastnického podílu v dražbě poměrně malá, ale vyloučit se nedá. Pokud by se tak stalo, můžete se samozřejmě s novým spoluvlastníkem domluvit, aby odkoupil i Vaši polovinu.

Dále Vás zajímalo, kde můžete zjistit aktuální dluhy Vašeho přítele. Pokud nejste Vy sama přítelovým ručitelem nebo spoludlužníkem, bude nutné si od přítele vyžádat plnou moc, na základě které od něj budete zmocněna k činění dalších kroků za účelem získání informací o aktuální výši závazků (např. nahlížení do spisů, kontaktování věřitelů apod.).

V ČR bohužel zatím neexistuje registr, do kterého by byli zaneseni všichni dlužníci, proto je potřeba zjišťovat údaje o aktuální výši dluhů „na více frontách“. U závazků, které již prošly soudním řízením, je nejspolehlivějším zdrojem příslušný soud (tj. soud v jehož obvodu má dlužník bydliště). Zde můžete požádat o nahlédnutí do spisů vedených na Vašeho přítele (termín nahlédnutí do spisu je nutné si domluvit na příslušném soudu). Při nahlížení do spisů je možné pořizovat si kopie dokumentů (např. pomocí digitálního fotoaparátu či mobilního telefonu). Na soudu také naleznete případná pověření jednotlivých exekutorů, exekuční spisy jsou však dostupné na konkrétních exekutorských úřadech.

Dalším zdrojem informací může být centrální evidence exekucí, kam může za poplatek nahlédnout každý (i třetí osoba). Přístup do evidence naleznete zde:http://ekcr.cz/1/centralni-evidence-exekuci/22-centralni-evidence-exekuci?w=
Také je možné požádat o výpis z bankovního a nebankovního registru či Solusu. Nicméně zde nemusí být všechny závazky uvedené. Ohledně závazků u mobilních operátorů je možné se informovat nejprve u konkrétního mobilního operátora a poté na Českém telekomunikačním úřadu.

Určitě je vhodné také neopomenout požádat o potvrzení bezdlužnosti u zdravotní pojišťovny, dopravních podniků, v Praze dále Tessille Ditta, Fidentia (společnosti, které odkupují pohledávky dopravních podniků), obci (dluh za odpad). Pro úplnost dodáváme, že při jednání se soudem, věřiteli i exekutory je potřeba dokládat udělení zmíněné plné moci.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 22.3.2014