Koupě v exekuční dražbě

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,
slyšela jsem, že se dá levněji koupit zabavený majetek, můžete mi prosím říci, kde bych mohla něco koupit?

Odpověď:

Dobrý den,

je pravda, že v případě exekučních dražeb movitých i nemovitých věcí je stanoveno tzv. nejnižší podání – tj. minimální částka, kterou může dražitel nabídnout. Toto nejnižší podání vychází z podílu stanovené ceny (ta je u nemovitých věcí stanovována znaleckým posudkem, u movitých buď podle zákona o cenách, odhadem vykonavatele soudního exekutora nebo znaleckým posudkem). U movitých věcí je tento podíl 1/3, u nemovitých věcí při první dražbě 2/3. Pokud je nutné nařídit další dražbu, protože se nemovitost neprodala, postupně se podíl snižuje (u druhé dražby je 1/2 ceny, u třetí 40% ceny, u čtvrté 30% ceny a při páté dražbě 25% ceny).

Informace o dražbách movitých věcí jsou vyvěšovány  formou veřejné vyhlášky na úřední desce exekutora a exekučního soudu; vedle tohoto zveřejnění může exekutor nabídku uveřejnit prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků nebo veřejně přístupné počítačové sítě (tj. internetu). Na internetu lze tyto informace zpravidla nalézt na stránkách jednotlivých exekučních úřadů.

Informace o dražbách nemovitých věcí naleznete také zde: http://www.portaldrazeb.cz. Zároveň tuto informaci obvykle zveřejňují prostřednictvím úřední desky obce, v jejichž obvodu se vydražovaná nemovitost nachází. Podotýkám, že každá obec má povinnost tuto úřední desku spravovat také v elektronické podobě.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 3.11.2013