Hranice výše dluhů v oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den, když chci požádat o oddlužení, je tam nějaká hranice, kolik těch dluhů můžu mít? Nebo je to nějak omezené? Děkuji za informaci.

Odpověď:

Dobrý den,

zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon, dále IZ) stanovuje hlavní podmínky povolení oddlužení soudem následovně:

  • nesmí se jednat o dluhy z podnikání (kromě případů, kdy s oddlužením souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka nebo jde o pohledávku zajištěného věřitele),
  • hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude nejméně 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Sám IZ maximální výši dluhů nestanovuje, lze však dovodit, že se to posuzuje v každém konkrétním případě podle příjmů dlužníka. Přitom platí, že uvedených 30 % závazků dlužníka představuje pouze částku minimální. K tomu je nutno přičíst i odměnu insolvenčního správce (54 000 Kč – je li správce plátcem DPH, nutno přičíst). Orientační výpočet splátek lze provést zde:

http://www.insolvencni-zakon.cz/kalkukator-splatek.html

Příklad:

Dlužník pobírající čistou mzdu 15 000 Kč který vyživuje manželku a jedno dítě může mít měsíční splátku pro oddlužení 3 810 Kč, celkem tedy zaplatí 228 600 Kč. Po odečtení odměny insolvenčního správce (228 600 – 54 000) zůstává 174 600 Kč. Když vezmeme tuto částku jako 30 % zjistíme, že maximální výše dluhů může být maximálně 582 000 Kč.

Pro úplnost dodáváme, že v případě vstupu do oddlužení, je vhodné mít určitou rezervu co do zaplacení požadovaných 30 % nezajištěným věřitelů. Ideální je, když má dlužník předpoklad, že v průběhu oddlužení zaplatí cca. 40 % dluhů nezajištěným věřitelům. Důvodem je riziko případné ztráty zaměstnání, nemoci apod.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 13.6.2014