Hrozba exekuce pro dluhy manžela

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den, chci se zeptat, moji rodiče mají exekuci na byt, táta se odstěhoval, takže nevyzvedává dopisy, já a mamka žijeme ve strachu, kdy přijde exekutor, do konce února 2014 jsme měli zaplatit 30 000, aby byla exekuce pozastavena, ale bohužel jsme to neměli z čeho zaplatit, takže se ptám, jak dlouho trvá, než se vše vyřídí a byt nám seberou?

Odpověď:

Dobrý den,

z Vámi uvedených informací vyplývá, že exekuční řízení, v rámci kterého byl vydán exekuční příkaz na prodej nemovitosti (bytu), již bylo zahájeno. Pokud již bylo Vašemu otci a případně I matce (pakliže smlouvu o dluhu podepsali oba) doručena výzva k dobrovolnému uhrazení dluhu (ve lhůtě 30 dnů), přičemž tato lhůta uběhla, v zásadě již nic nebrání případnému prodeji nemovitosti v exekuční dražbě.

Exekuční dražbě však předchází ocenění nemovitosti a dále doručení dražební vyhlášky. V ní je mj. uvedeno datum a místo dražby, zároveň je vyhláška doručována také osobám, které mají vlastnických podíl k nemovitosti (spoluvlastníci, manželé). Z uvedených informací vyplývá, že o případné dražbě by měla být s předstihem Vaše matka informována. Vzhledem k tomu že neuvádíte bližší informace, nelze říci, zda by mohlo k dražbě dojít v řádu týdnů či měsíců. Podrobnější informace naleznete , resp. Vaše matka coby manželka povinného, případně druhá povinná (pokud smlouvu podepsala také)  v exekučním spisu u pověřeného exekutora.

V případě, kdy by se jednalo o situaci, že dluh vznikl pouze Vašemu otci, může se Vaše matka bránit tzv. vyjádřením nesouhlasu vůči danému závazku. Tato možnost vyplývá z § 732 nového občanského zákoníku. Vyjádření nesouhlasu by mělo být písemné a mělo by být co nejdříve doručeno věřiteli a v případě kdy je závazek v exekučním řízení tak také pověřenému exekutorovi. Vyjádření nesouhlasu nemá za následek zastavení exekuce. Pokud by však mělo dojít k prodeji nemovitosti, bylo by možné prodat pouze polovinu nemovitosti, nikoliv celou. Jinými slovy – v případě nevyjádření nesouhlasu by došlo k prodeji celého bytu, v opačném případě by bylo možné prodat pouze polovinu odpovídající vypořádacímu podílu Vašeho otce.

V případě potřeby můžete svoji situaci zkonzultovat v některé z poraden, které poskytují dluhové poradenství. Kontakty naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/. Není vyloučeno, že by bylo možné zkusit požádat i o částečné zastavení exekuce pro nepřiměřenost, pokud by šlo exekucí postihnout i jiný majetek nebo příjem, k posouzení toho je ovšem potřeba více informací.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 9.5.2014