Informování věřitelů o vstupu do oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,

když chci požádat o oddlužení, musím o tom říct věřitelům?

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

dlužníkovi ze zákona primárně nevzniká povinnost informační povinnost vůči svým věřitelům. Je tedy na něm, zda své rozhodnutí ohledně vstupu do oddlužení věřitelům oznámí či ne. Pravdou také je, že většina věřitelů (zejména bank a nebankovních společností) insolvenční rejstřík pravidelně sleduje a obvykle si také „pohlídá“ případnou lhůtu pro přihlášení jejich pohledávky.

Výjimku však tvoří situace, kdy má dlužník mezi svými dluhy také závazky z podnikání. Od 1. ledna 2014, kdy vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona, je vstup do oddlužení osob, které mají dluhy z podnikatelské činnosti upraven v § 389 odst. 2 Insolvenčního zákona,ve kterém je mj. uvedeno:

„(2) Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího

úpadku oddlužením, jestliže

a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo

b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo

c) jde o pohledávku zajištěného věřitele.

(3) Jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na povolení oddlužení podat.“

Z výše uvedeného vyplývá, že osoba, která má dluhy z podnikatelské činnosti, musí projít nejprve konkursem a následně vstoupit do oddlužení nebo musí doložit souhlasy věřitelů. Stranou stojí oddlužení v případě zajištěného věřitele.

Jinými slovy – v případě kdy má dlužník uvažující o vstupu do oddlužení dluhy nepocházející z podnikatelské činnosti, není povinen o svém záměru věřitele informovat. V opačném případě je na jeho zvážení (nejedná se o povinnost), zda je zkusí zkontaktovat a požádat je souhlas se vstupem do oddlužení, což je krok k tomu, aby dlužník, který má dluhy z podnikatelské činnosti, nemusel procházet konkursem. Pro úplnost dodáváme, že dosavadní praxe soudů je taková, že většina z nich považuje za souhlas věřitele i jeho mlčení, tj. nerozporování vstupu do oddlužení.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 7.6.2014