Insolvence nebo zastavení exekuce v době rodičovské dovolené

Kategorie: Exekuce a Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den
Mám dotaz jsem na mateřské dovolené a mám několik exekucí mužu žádat o insolvenční řízeni nebo pozastavení exekucí po dobu než se vrátím do práce.
Můj příjem je rod.příspěvek 3800kč
Příspěvek na bydlení 4869kč
Alimenty 3000kč
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

pro odpověď je nejprve nutné stanovit, jaká je Vaše nezabavitelná částka – tedy to, jaký příjem Vám může být srážen. Neuvádíte, kolik máte vyživovacích povinností či jste vdaná, nicméně i pokud budeme vycházet z předpokladu, že máte jedno dítě a vdaná nejste, je výše Vaší nezabavitelné částky v roce 2014 v případě, že máte pouze nepřednostní pohledávky, 7736 Kč (výpočet si můžete sama provést na http://www.vyplata.cz/vypocty/vyse-nezabavitelne-castky-ze-mzdy-14.php). Protože příspěvek na bydlení patří mezi sociální dávky zcela nepostižitelné exekucí (na rozdíl od rodičovského příspěvku), je zřetelné, že Váš příjem být exekucí postižen nemůže. Přehled příjmů, které jsou postižitelné exekucí (pokud dosáhnou nezabavitelné částky dlužníka) najdete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/formy-exekuce/srazky-ze-mzdy/

Předpokládáme, že podáním insolvenčního návrhu máte na mysli oddlužení a to formou splátkového kalendáře (druhou formou je pak zpeněžení majetkové podstaty – tedy prodej movitých a nemovitých věcí, které by mohly být prodány i v exekuci). Oddlužení by Vám za těchto příjmů zcela určitě povoleno nebylo, nesplňovala byste totiž podmínku uhrazení min. 30% pohledávek nezajištěných věřitelů (další podmínky oddlužení naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/oddluzeni/podminky-oddluzeni/).

Dle Vámi uvedených informací lze říci, že nemůže být provedena ani exekuce formou srážek z Vašich současných příjmů. Pokud by nebylo možné provést exekuci ani jinou formou (prodejem movitého nebo nemovitého majetku či přikázáním pohledávky), můžete zkusit požádat o zastavení exekuce pro nemajetnost – vzor naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/. Pokud máte přesnější představu o termínu návratu do práce, můžete zkusit požádat o odklad exekuce do této doby. O zastavení i odklad exekuce je potřeba žádat u exekutora, který je pověřený vedením exekuce.

Je také možné, že po návratu do práce podmínky pro povolení oddlužení splňovat budete, doporučujeme proto zvážit i možnost podání návrhu na povolení oddlužení v budoucnu..

V případě potřeby pomoci při zvažování dalších kroků doporučujeme obrátit se i na některou z bezplatných poraden, kontakty naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 3.1.2014