Insolvence po rozvodu

Kategorie: Oddlužení a Společné jmění manželů

Dotaz:

Moje přítelkyně má po rozvodu exekuce v celkové hodnotě 1.200 000 kč Bývalý manžel dluhy neplatí a ona má exekuci na plat. V případě oddlužení by se zřejmě jednalo o částce 400 000. Kdyby zažádala o osobní bankrot a celou částku zaplatila,jaké možnosti má polovinu vymáhat na bývalém manželovi?
Dále je možné z této částky kromě měsíčních splátek splatit jednorázově vyšší částku třeba 100 000. Mělo by to nějaký význam? (šlo by o pomoc rodičů).
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

na Váš dotaz bohužel nedokážeme z hlediska míry odpovědnosti Vaší přítelkyně za dluhy odpovědět přesně – roli totiž hraje to, zda se jedná o dluhy, které byly součástí společného jmění manželů, zda došlo k jeho vypořádání a pokud ano, tak jakým způsobem.

Obecně platí, že do oddlužení by přítelkyně přihlašovala jen dluhy, za něž má odpovědnost. Nemůžeme vyloučit, že některé z dluhů jsou výlučně bývalého manžela a v rámci oddlužení by nebyly řešeny. Zároveň platí, že i vypořádané společné jmění manželů zakládá tzv. vnitřní odpovědnost mezi bývalými manželi, vnější odpovědnost vůči věřitelům zůstává zachována, tj. jsou odpovědní společně a nerozdílně.

Je tedy vhodné počítat s nejhorší možnou variantou – tedy, že přítelkyně se týká odpovědnost za všechny dluhy a ty bude muset do oddlužení přihlásit.

Pokud by předpokládala, že zaplatí něco nad rámec vnitřní odpovědnosti mezi ní a bývalým manželem, je zapotřebí, aby toto uplatnila jako pohledávku a vyjádřila se i k její dobytnosti. Jaká je tato hranice, říci nedokážeme (viz výše). Nejčastěji to bývá jedna polovina, nicméně neplatí to ve všech případech.

Pro úplnost dodáváme, že v oddlužení se musí v případe splátkového kalendáře uhradit min. 30% pohledávek nezajištěných věřitelů, kolik by přítelkyně ve skutečnosti uhradila, si můžete spočítat zde: http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html.

V rámci oddlužení formou splátkového kalendáře jsou opravdu mimořádné splátky možné – resp. v případě daru je dokonce povinností dar odevzdat a jako mimořádný příjem odevzdat. V jaké míře by to přítelkyni pomohlo, nedokážeme říci – záleží na tom, kolik je schopna splatit sama z vlastního příjmu.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 20.2.2016