Jak poznat promlčení dluhu u dopravního podniku

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
jak dlouho se promlčuje dluh u dopravních podniků? A jak poznám, že už je to promlčené? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

obecná promlčecí lhůta trvá tři roky, je však potřeb počítat s tím, že existují i „speciální“ promlčecí lhůty. Tak je tomu i u práv z přepravy, i když v tomto má vliv i nový občanský zákoník. Dle předchozího občanského zákoníku byla promlčecí lhůta u práv z přepravy 1 rok, dle nového je shodná s obecnou lhůtou, tj. 3 roky.

Je však potřeb věnovat pozornost i dalším lhůtám. Jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné moci (v tomto případě u soudu), počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Tj. od okamžiku, kdy dlužník měl zaplatit dlužné jízdné a „pokutu za jízdu na černo“, a neučinil tak, se mohl věřitel (=dopravní podnik) obrátit na soud. Od té doby běží promlčecí lhůta. Dopravní podnik si obvykle toto hlídá a nedoplatky na jízdném a „pokutách“ nárokuje, jelikož je jeho provoz dotován z veřejných prostředků. Dopravní podnik tedy má od letošního roku něco málo přes tři roky na to, aby se obrátil na soud (je potřeba připočítat i lhůtu na zaplacení pokuty) . U pokut vznikých před 1. lednem 2014 činí promlčecí doba 1 rok.  Mezitím nabíhají i úroky z prodlení. Dá se předpokládat, že předtím, než by se dopravní podnik obrátil na soud, dlužníkovi zašle tzv. předžalobní výzvu, což je něco jako poslední upozornění a možnost, aby dlužník své závazky splnil (i kvůli tomu, aby v případném soudním řízení měl nárok na náhradu nákladů). Jakmile by se poté dopravní podnik obrátil na soud, dlužník kromě výše uvedeného bude hradit ještě soudní poplatek a také další náklady dopravního podniku s tím spojené.

Pro posouzení, zda je dluh u dopravních podniků promlčen, je tedy potřeba znát časovou křivku a také kroky, které v této době dopravní podnik učinil. Vliv má i to, kdy k udělení pokuty došlo (s ohledem na nový občanský zákoník, viz výše). Příklad, jak toto počítat, naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/dotaz/promlceci-lhuta-u-dopravnich-podniku/

Pokud se jedná o čerstvý případ, určitě doporučujeme kontaktovat příslušný dopravní podnik a domluvit se na dobrovolném splacení dlužné částky co nejdříve.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 13.6.2014