Jak si vybrat půjčku?

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, potřebuju si vzít půjčku, jak mám poznat, kde si jí můžu vzít nejlepší?

Odpověď:

Dobrý den,

pokud člověk uvažuje o půjčce (úvěru) je vhodné zvážit, zda je možné situaci řešit jinými způsobem (např. přivýdělek, prodej majetku apod.). V neposlední řadě je také potřeba si poctivě odpovědět, jak velkou částku si potřebujete půjčit a jak vysoké měsíční splátky jste do budoucna schopen hradit.

V případě, kdy je opravdu jedinou možností řešení vznik závazku, naskýtá se otázka, kterou kladete – tj. kdo by měl být věřitelem. Tato skutečnost totiž může v budoucnu významně ovlivnit Vaši situaci.

Jednou z možností jsou rodinní příslušníci a přátelé. Tehdy se obvykle jedná o dluh v podobě půjčky, která není úročená. Také je zde větší šance se s věřitelem domluvit v případě problémů se splácením. Rizikem však může být absence smlouvy o půjčce. Jestliže byste tedy uvažoval o věřiteli z řad rodinných příslušníků či přátel, bylo by vhodné s nimi uzavřít písemnou smlouvu o půjčce, která chrání obě strany. Před jejím uzavřením je možné obsah smlouvy o půjčce zkonzultovat v některé z občanských poraden, jejich seznam včetně kontaktů naleznete zde: www.obcanskeporadny.cz.

Další možností je obrátit se na některou banku či nebankovní instituci s žádostí o poskytnutí úvěru. Často se lze setkat s názorem, že banky více prověřují bonitu klienta, zároveň však mívají vstřícnější smluvní podmínky (nižší RPSN = roční procentní sazba nákladů, která obsahuje i úrok, absence rozhodčí doložky, pojištění pro případ neschopnosti splácet apod). Část z nebankovních společností již ale nabízí srovnatelné podmínky jako banky. Nicméně i v případě úvěru od nebankovní společnosti je potřeba zjistit, jaká je výše úroků, smluvních pokut (viz RPSN), zda smlouva obsahuje smlouvu o rozhodčí doložce (fakticky to znamená, že případný spor by nerozhodoval soud, ale příslušný rozhodce či stálý rozhodčí soud při Hospodářské komoře) apod. Nedá se tedy konkrétně říci, kdo by byl jako věřitel výhodnější, je nutné porovnávat jednotlivé nabídky mezi sebou.

Nejrizikovějšími věřiteli jsou různí „lichváři“ nabízející půjčky či úvěry po telefonu, bez ověření Vašich příjmů, souhlasu manžela apod. Zde také hrozí riziko, že nedílnou součástí smlouvy bude směnka, která je v případě vymáhání závazku velmi riziková. Ve spotřebitelských úvěrech jsou sice v současnosti směnky zakázány, ale v praxi se stále občas objevují.

Před uzavřením smlouvy je vhodné si pročíst její obsah včetně všeobecných obchodních podmínek. Jestliže by Vám jejich znění nebylo srozumitelné, je na místě se poradit v některé z občanských poraden. Solidnost věřitele lze dovodit mj. z jeho ochoty Vám dát čas na prostudování smluvních podmínek.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 6.6.2014