Jak uzavřít předmanželskou smlouvu jako ochranu před exekucemi

Kategorie: Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den chtěla bych se zeptat mám na sebe uvalené exekuce ,které jsem nabila sama. Rádi bychom s přítelem příští rok uzavřeli manželství. Chci se zeptat jak jednat zda pomůže uzavřít předmanželskou smlouvu,nebo jak jinak ochránit mého partnera,aby se ho mé dluhy nijak po uzavření nedotkly.Tím myslím nejen jeho financí,ale případně nemovitostí,které by v budoucnu nabyl.Předem děkuji za radu.

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve chceme ocenit Vaši snahu situaci řešit „předem“, tj. ještě před samotným uzavřením sňatku. Vzhledem k novele Občanského soudního řádu, která je účinná od 1. července 2015, Vás můžete potěšit v tom směru, že se již nyní znovu k případné předmanželské smlouvě či smlouvě o úpravě společného jmění manželů (uzavřené již za manželství) za zákonem stanovených podmínek přihlíží.

Jak tedy postupovat? Předmanželskou smlouvu je nutné uzavřít formou notářského zápisu. To v praxi znamená, že bude nutné za tímto účelem navštívit některého z notářů. Jejich seznam naleznete zde: http://www.nkcr.cz/index.php?page=notari

Notář je povinen Vás poučit o důsledcích uzavření této smlouvy dle jejího obsahu. Dovolíme si předpokládat, že patrně budete chtít Vaše budoucí společné jmění natolik zúžit, že v zásadě nebude obsahovat žádný hodnotnější majetek či závazky. Jinými slovy – že si každý z Vás bude nabývat majetek do svého výlučného vlastnictví, nikoliv do společného jmění manželů. Totéž nejspíš bude platit také o případných dluzích.

Nicméně pro to, aby věřitelé byli povinni k této smlouvě přihlížet, bude nutné ji nechat zapsat do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém právu. Tento zápis provede také notář. Pokud by totiž tento krok učiněn nebyl, fakticky by to znamenalo, že by k Vaší předmanželské smlouvě nebylo vůbec přihlíženo, tj. jako kdyby nebyla.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 27.10.2015