Jak zjistit dluhy příbuzného

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, dotaz se týká mého otce, který si již před několika lety nabral postupně několik půjček u různých bankovních institucí. Z nějakého nepochopitelného důvodu mi však nechce přiznat kolik a kde všude dluží a jelikož nebyl schopen splácet má už exekuci na plat. Proto se chci zeptat jestli existuje možnost jak tyto informace dostat i bez jeho souhlasu a případně za něj část dluhů splatit? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud Vám otec plnou moc, na základě které byste mohla požádat o výpisy z jednotlivých typů registrů dlužníků (např. Solus, BRKI, NRKI apod.) nebo také nahlížet do soudních či exekučních spisů, jsou Vaše možnosti ohledně mapování otcových dluhů omezené.

V současné době můžete požádat na některých pobočkách České pošty (jedná se o ty pobočky, kde je aktivní Czech Point) o výpis z Centrální evidence exekucí, který bude veden na jméno Vašeho otce. Pracovnici na přepážce stačí říct jméno, příjmení a datum narození osoby, o které si chcete zjistit, zda má nějaké exekuce. Zdůrazňujeme však, že tímto způsobem získáte základní informace o dluzích, které jsou již v exekuci. Z výpisu zjistíte, zda je nějaká exekuce nařízení a její spisovou značku. Který exekutorský úřad dluh vymáhá můžete zjistit podle prvních čísel spisové značky více viz http://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru

O nahlédnutí do soudních spisů vedených na jméno Vašeho otce, byste mohla nahlédnout, v případě kdy byste disponovala výše zmiňovanou plnou mocí. Případně můžete zkusit požádat předsedu soudu, v jehož obvodu má otec bydliště, o možnost nahlédnout do spisů na základě  Vašeho doloženého oprávněného zájmu. Je však otázkou, jaký oprávněný zájem byste byla schopna doložit. Jednodušší by to v tomto směru bylo, pokud by o nahlédnutí žádala manželka dlužníka, ta může argumentovat tím, že chce ochránit alespoň část majetku ve společném jmění manželů vyjádřením tzv. nesouhlasu s existencí dluhu.

Také Vás zajímalo, zda byste za otce mohla část dluhů splatit. V zásadě ano, ale je potřeba brát v potaz ustanovení § 1892 občanského zákoníku, které upravuje přistoupení k dluhu viz níže:

(1) Kdo bez dlužníkova souhlasu ujedná s věřitelem, že za dlužníka

splní jeho dluh, stává se novým dlužníkem vedle původního dlužníka a je
spolu s ním zavázán společně a nerozdílně.

(2) Zajistila-li dluh původního dlužníka třetí osoba, nelze proti ní
nastoupit pro neplnění dluhu novým dlužníkem, ledaže k tomu dala
souhlas.

V kontextu tohoto ustanovení, by pro Vás bylo bezpečnější, pokud by dluh uhradil otec sám (byť částečně z Vašich prostředků), než abyste začala věřiteli dluh splácet přímo Vy.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 31.12.2016