Kde hledat své dluhy

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Jak dohledat kde mam dluhy. Dekuji za odpoved

Odpověď:

Dobrý den,

pokud nemáte přehled o Vašich možných dluzích, resp. jejich konkrétní výši, v prvé řadě se můžete obrátit na Vaše věřitele s příslušným dotazem. Ti by vám pak měli sdělit a doložit aktuální výši dluhů, která se kvůli možným sankčním ustanovením může měnit, tj. zvyšovat. Důležité je, kdo je aktuálně věřitel – jestli jím zůstaly Vámi zmiňované původní společnosti, nebo byl dluh prodán. Pokud byl prodán, je nutné kontaktovat nového věřitele (ten původní měl povinnost Vás o prodeji pohledávky, tzv. postoupení, informovat; pokud tak neučinil, je povinností nového věřitele Vám prokázat, že pohledávku koupil, předpokladem že se o této skutečnosti dozvíte, je mít v pořádku doručování tj. buď se zdržovat na adrese trvalého pobytu nebo si zajistit dosílku, doručovací adresu apod.). Inkasní společnosti často dluhy vymáhají, v pozici věřitele ovšem nejsou. Ovšem i inkasní společnost by měla být schopna Vám aktuální výši dluhu sdělit.

Vhodné je oslovit např. i zdravotní pojišťovnu, Českou správu sociálního zabezpečení, Finanční úřad, dopravník podnik apod. Pokud jste zaregistrován v nějaké knihovně nebo jiné instituci, tak i tu.

Existují také tzv. registry dlužníků, přístup do některých je však omezen, někdy je třeba i zjištění informací zpoplatněno. S těmito registry také pracují jak bankovní, tak i nebankovní finanční instituce, mobilní operátoři, leasingové společnosti apod., kteří tak získávají informace o klientech, jejich platební morálce a získané údaje slouží ve styku s případnými klienty.

Registr SOLUS představuje největší databázi, odkaz najdete na https://www.solus.cz/.

Dále:

 

Bankovní registr klientských informaci – http://www.cbcb.cz/.

Nebankovní registr klientských informací – http://www.cncb.cz/.

Centrální registr dlužníků na http://www.centralniregistrdluzniku.cz/. Česká národní banka vede centrální registr úvěrů – http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/centralni_registr_uveru/.

Nicméně je potřeba počítat s tím, že ani v těchto registrech nemusí být všechny Vaše dluhy.

Také se můžete obrátit na soudy, zejména na Váš obecný soud (okresní či krajský dle Vašeho bydliště) s cílem zjistit možná soudní řízení vedená proti Vám jako žalované (=dlužníkovi).

Krajním případem je situace, kdy dluh na základě vykonatelného rozhodnutí začne vymáhat exekutorský úřad. Nicméně pomoc ve smyslu Vašeho dotazu byste ohledně určitých dluhů mohl najít i tam. Centrální registr exekucí je dostupný na https://live.ceecr.cz/main.php. Přístup do něj je zpoplatněn.

Jednotné místo, kde by byly všechny dluhy, v současnosti neexistuje.

S žádosti o pomoc se můžete obrátit na některou z bezplatných poraden – http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/. Je však potřeba si ověřit, do jaké míry může být v tomto směru zvolená poradna aktivní, neboť většina poraden poskytuje informační podporu, nemůže za Vás činit nějaké kroky.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 28.12.2015