Kde zjistit spotřebitelské dluhy

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou možného řešení, jsem v situaci kdy mám závazky, ale už nevím, která společnost je řeší, jelikož to vždy převezme jiná inkasní společnost apod. přitom ale vím, jaké úvěry to byly na začátku (od kterých jsem si půjčila) dají se nějak dohledat aktuální částky k doplacení? Poskytnou mi původní instituce konkrétní a aktuální informace? Existuje případně nějaká konkrétní poradna nebo člověk, který by to vše dokázal zjistit?

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu jsme pochopili, že se jedná nejspíše o spotřebitelské dluhy.

Pokud nemáte přehled o Vašich možných dluzích, resp. jejich konkrétní výši, v prvé řadě se můžete obrátit na Vaše věřitele s příslušným dotazem. Ti by vám pak měli sdělit a doložit aktuální výši dluhů, která se kvůli možným sankčním ustanovením může měnit, tj. zvyšovat. Důležité je, kdo je aktuálně věřitel – jestli jím zůstaly Vámi zmiňované původní společnosti, nebo byl dluh prodán. Pokud byl prodán, je nutné kontaktovat nového věřitele (ten původní měl povinnost Vás o prodeji pohledávky, tzv. postoupení, informovat; pokud tak neučinil, je povinností nového věřitele Vám prokázat, že pohledávku koupil, předpokladem že se o této skutečnosti dozvíte, je mít v pořádku doručování tj. buď se zdržovat na adrese trvalého pobytu nebo si zajistit dosílku, doručovací adresu apod.). Inkasní společnosti často dluhy vymáhají, v pozici věřitele ovšem nejsou. Ovšem i inkasní společnost by měla být schopna Vám aktuální výši dluhu sdělit.

Existují také tzv. registry dlužníků, přístup do některých je však omezen, někdy je třeba i zjištění informací zpoplatněno. S těmito registry také pracují jak bankovní, tak i nebankovní finanční instituce, mobilní operátoři, leasingové společnosti apod., kteří tak získávají informace o klientech, jejich platební morálce a získané údaje slouží ve styku s případnými klienty.

Registr SOLUS představuje největší databázi, odkaz najdete na https://www.solus.cz/.

Dále:

 

Bankovní registr klientských informaci – http://www.cbcb.cz/.

Nebankovní registr klientských informací – http://www.cncb.cz/.

Centrální registr dlužníků na http://www.centralniregistrdluzniku.cz/. Česká národní banka vede centrální registr úvěrů – http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/centralni_registr_uveru/.

Nicméně je potřeba počítat s tím, že ani v těchto registrech nemusí být všechny Vaše dluhy.

Dále se můžete obrátit na soudy, zejména na Váš obecný soud (okresní či krajský dle Vašeho bydliště) s cílem zjistit možná soudní řízení vedená proti Vám jako žalované (=dlužníkovi).

Krajním případem je situace, kdy dluh na základě vykonatelného rozhodnutí začne vymáhat exekutorský úřad. Nicméně pomoc ve smyslu Vašeho dotazu byste ohledně určitých dluhů mohl najít i tam. Centrální registr exekucí je dostupný na https://live.ceecr.cz/main.php. Přístup do něj je zpoplatněn.

Jednotné místo, kde by byly všechny dluhy, v současnosti neexistuje.

S žádosti o pomoc se můžete obrátit na některou z bezplatných poraden – http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/. Je však potřeba si ověřit, do jaké míry může být v tomto směru zvolená poradna aktivní, neboť většina poraden poskytuje informační podporu, nemůže za Vás činit nějaké kroky.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno: 23.10.2015