Kdy požádat o osvobození od placení zbylých závazků v oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,jsem v insolvenci rok a čtvrt,mám splaceno prozatím 38%závazků,mohu požádat soud o prominutí zbytku závazků? Nebo jde alespoň požádat soud o snížení splátky? Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

z Vámi uváděných informací vyplývá, že se nacházíte v oddlužení, které probíhá formou splátkového kalendáře. Dále zmiňujete, že v současné době máte uhrazeno 38 % přihlášených závazků.

Zajímalo Vás, zda můžete požádat soud o prominutí zbytku závazků. Předpokladem pro to, aby dlužník mohl požádat soud o osvobození od zbývající částky dluhů, je skutečnost, že:

a) uhradil alespoň 30%  svých závazků přihlášeným věřitelům (jsou i zákonné výjimky, kdy lze tuto podmínku prominout, ale to nyní necháváme stranou),

b) u oddlužení formou splátkového kalendáře musí být současně splněno také to, že uběhlo 5 let plnění dluhů formou splátkového kalendáře.

Dříve než po uplynutí 5 let trvání oddlužení formou splátkového kalendáře  je možné požádat soud o osvobození od zbývající částky dluhů pouze v případě, kdy dlužník uhradil 100 % přihlášených dluhů.

Dále Vás zajímalo, zda byste mohl alespoň požádat soud o snížení splátek. Odpověď na tuto otázku nalezneme v § 398 odst. 4 Insolvenčního zákona, jehož znění přikládáme:

„Dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkově úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.

Z výše uvedených informací tedy vyplývá, že v současné době ještě nemůžete požádat soud o odpuštění zbývající části dluhů a bohužel, nelze ani dodatečně požádat soud o nižší než jsou zákonem stanovené splátky. Mrzí nás, že Vám v tuto chvíli nemůžeme poskytnout příznivější informaci.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 25.5.2015