Kreditní karta proti vůli jednoho z manželů

Kategorie: Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den, zjistil jsem, že manželka si vzala kreditní kartu i když já jsem s tím nesouhlasil. Můžu proti tomu něco dělat? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

to, že Vaše manželka uzavřela smlouvu o úvěru ovlivnit přímo nemůžete. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)však  ochranu manželovi v takovém případě poskytuje. Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů za trvání společného jmění, může se věřitel při výkonu rozhodnutí uspokojit i z toho, co je ve společném jmění. Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno. Můžete tedy zaslat bance, která úvěr poskytla doporučené oznámení, že jste se o úvěru dozvěděl a nesouhlasíte s tímto závazkem Vaší manželky. Vzor naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/ (vyjádření nesouhlasu)

V případě, že máte obavy z toho, že by dluhy mohly narůstat, můžete sepsáním smlouvy o režimu oddělených jmění u notáře docílit toho, že se Vás tyto dluhy dále týkat nebudou. Vyžaduje se i registrace této smlouvy v registru, který vede Notářská komora ČR. Výše uvedené však poskytuje ochranu od momentu registrace smlouvy pouze do budoucna, nikoliv však do minulosti.

 

S pozdravem

 

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 29.12.2015