Mimořádný příjem v insolvenčním řízení – penzijní připojištění

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,
jsem v insolvenčním řízení dva roky, řádně splácím formou splátkového kalendáře , očekávaná míra uspokojení věřitelů převyšuje 90%. Z nezabavitelné částky si platím penzijní připojištění. Z osobních důvodů jsem vypověděl smlouvu s jednou pojišťovnou a uzavřel smlouvu s jinou, kde dál spořím. Odbytné bylo vyplaceno insolvenčnímu správci. V jaké výši nevím, nesdělil mi to ani správce ani pojišťovna. Vzhledem k tomu, že si pojištění platím z nezabavitelné částky, domnívám se že by odbytné nemuselo být označeno jako mimořádný příjem. Chtěl bych celé odbytné vložit na nové penzijní připojištění. Inslvenční správce však na moje výzvy k vydání odbytného nijak nereaguje (zatím jsem ho žádal pouze mailem). Zároveň ale tento příjem ani po deseti měsících nevykázal ve zprávě o plnění oddlužení. Jaký je na to Váš názor?

Odpověď:

Dobrý den,

z § 412 odst. 1, písm. b) Insolvenčního zákona vyplývá, že: „Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.“

Zákon podrobněji mimořádné příjmy nespecifikuje. Z praxe je však dovozeno, že mezi mimořádné příjmy jsou řazeny např. výhry z loterií, soutěží, odměny za dárcovství krve apod.

Odbytné by bez ohledu na insolvenci patřilo mezi Vaše  mimořádné (ve smyslu ne pravidelné) příjmy.  Na otázku, zda se jedná o mimořádný příjem, který má být v oddlužení použitý k uspokojení věřitelů., Vám bohužel nejsme schopni jednoznačně odpovědět, jelikož rozhodnutí bude záležet na konkrétním soudu. Nepodařilo se nám dohledat, že by již existoval nějaký judikát (tj. rozhodnutí soudu vyšších stupňů, které jsou jakýmsi vodítkem při posuzování obdobných situací), který by toto upravoval.

V tuto chvíli by bylo vhodné písemně (doporučeným dopisem a kopii si ponechat) požádat insolvenčního správce o vysvětlení, z jakého důvodu tento  příjem nezohlednil ve své zprávě, a aby Vám sdělil, zda je možné Vám odbytné vyplatit. Dotázat se můžete rovněž i pojišťovny – z jakého důvodu nezaslala peníze Vám, ale insolvenčnímu správci a o jakou se jednalo částku. Pokud Vám insolvenční správce (popř. ani pojišťovna) opět neodpoví, bude na místě se obrátit přímo na insolvenční soud, potažmo příslušného soudce, který řeší Vaše řízení. Ten také nakonec rozhodne, jak bude s odbytným naloženo. V dopise soudu můžete rovněž upozornit na to, že odbytné by v exekuci nebylo posuzováno jako příjem, který by měl být postižen exekucí (nelze však zajistit, že by se o to některý z exekutorů „nepokusil“ jinou formou exekuce např. přikázáním pohledávky z účtu), a že se jedná o příjem, který vznikl Vaším pravidelním hrazením měsíčních splátek, které byly použity z nezabavitelné částky. Pro úplnost dodáváme, že je na místě se o tomto mimořádném, byť dosud nějak neřešeném, příjmu informovat soud ve zprávě o Vašich příjmech, kterou máte povinnost soudu předkládat 2x za rok.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 26. 11. 2013