Mimořádný příjem v oddlužení

Kategorie: Exekuce a Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat. V případě povolení oddlužení formou měsíčních splátek (nemám žádný majetek, je proti mě vedeno více exekucí), budu mít sjednanou pojistku hrazenou z nezabavitelné částky a dojde k úrazu, je potom pojistné, které mi bude náležet považováno za mimořádný příjem a mám ho poukázat insolvenčnímu správci, případně v plné výši? A jak se postupuje, když by pojistné právě krylo období, kdy ze zdravotních důvodů nebudu moct pracovat a tedy vydělávat?
Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

odpověď na Vaši otázku není úplně jednoznačná. Z velké části se jí dozvíte v § 412 odst. 1, písm. b) Insolvenčního zákona, ve kterém je uvedeno: “ Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek,stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.“

Vyplacené úrazové pojištění by tedy s největší pravděpodobností bylo považováno za mimořádný příjem. Určitě by ale bylo vhodné zkusit požádat soud, aby Vám pojistné plnění ponechal vzhledem k situaci a poukázat na jeho sanační charakter (tj. určení k řešení důsledků úrazu) i na to, že jste si pojištění platil z nezabavitelné částky. Šance, že by soud rozhodl ve Váš prospěch, by byla výrazně vyšší, pokud byste byl schopen i bez tohoto mimořádného příjmu uhradit přihlášeným nezajištěným věřitelům 100 % jejich pohledávek.

V současné době je praxe soudů spíše nastavena rozhodovat ve prospěch věřitelů, což dokládá také stávající judikatura viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze http://kraken.slv.cz/3VSPH829/2013.

Zároveň je pravda, že insolvenční právo se neustále vyvíjí a insolvenční zákon již prošel řadou novel. Není tedy vyloučeno, že v budoucnu budou soudy zohledňovat ve vztahu k mimořádným příjmům nejen práva věřitelů, ale i závažné okolnosti týkající se situace dlužníků (např. zdravotní stav, úhrada potřeba dlužníkových nezletilých dětí apod.).

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 22.3.2014