Náhrada za ztrátu na výdělku a pobyt v zahraničí

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

pobiram rentu od zamestnavatele jsem veden na uradu prace ze ktereho se chci odhlasit z duvodu dlouhodobeho pobytu v zahranici tri mesice dotaz bude mi renta vyplacena pojistovnou nadale s pozdravem.

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu jsme pochopili, že pobíráte náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dle §371 Zákoníku práce, ze kterého vyplývá:

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem podle právních předpisů o důchodovém pojištění, ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, se nepřihlíží.

(2) Náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 přísluší zaměstnanci i při pracovní neschopnosti z jiného důvodu, než je původní pracovní úraz nebo nemoc z povolání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek, z něhož se stanoví výše nemocenského.

(3) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity podle odstavce 1 přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy (§ 111). Pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru.

(4) Dosahuje-li zaměstnanec ze své viny nižšího výdělku než ostatní zaměstnanci vykonávající u zaměstnavatele stejnou práci nebo práci téhož druhu, považuje se za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání průměrný výdělek, kterého dosahují tito ostatní zaměstnanci.

(5) Zaměstnanci, který bez vážných důvodů odmítne nastoupit práci, kterou mu zaměstnavatel zajistil, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 pouze ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého mohl dosáhnout na práci, která mu byla zajištěna. Zaměstnavatel zaměstnanci neuhradí škodu do výše částky, kterou si bez vážných důvodů opomenul vydělat.

(6) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění.

Z tohoto paragrafu je patrné, že evidence na úřadu práce není podmínkou pobírání náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

Pro Váš klid doporučujeme si toto ověřit i u příslušné pojišťovny.

Zároveň si ale dovolujeme upozornit, že pokud se odhlásíte z úřadu práce, je nutné ošetřit si placení zdravotního pojištění, aby Vám na něm nevznikl dluh. Po dobu evidence je za Vás hradí stát. Je možné, že zůstanete „státním“ pojištěncem i nadále z jiného důvodu (např. pokud pobíráte invalidní důchod), to ale z Vámi uvedených informací nedokážeme posoudit.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 24.5.2014