Nepatrný konkurs

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

přítel se dostal do nepatrného konkursu. Co vše nám mohou zabavit a prodat. Máme malé děti a nechci aby přišli o vše. Může nějak zažádat o možnost splátek?

Odpověď:

Dobrý den,

nepatrný konkurs v zásadě znamená, že soud rozhodl o zpeněžení majetkové podstaty dlužníka. To znamená, že cílem je získat, co největší výtěžek z prodeje dlužníkova majetku. Získané peníze se poté rozdělují mezi věřitele. Pokud dlužník žádný majetek resp. majetek, který lze prodat, nemá, dochází k zastavení nepatrného konkursu pro nemajetnost.

Při probíhajícím nepatrném konkursu nelze postihnout stejný okruh věcí jako při exekuci, tzn. že chráněny jsou tyto movité věci viz: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/formy-exekuce/prodej-movitych-veci/

Ohledně splátkového kalendáře lze říci, že požádat o něj u jednotlivých věřitelů po skončení konkursu může, bude však zcela na nich, zda žádosti Vašeho přítele vyhoví.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 26.12.2016