Neplacení výživného pro nezletilé dítě

Kategorie: Výživné

Dotaz:

Dobrý den, vážení pracovníci. Nevím , zda mi můžete pomoci v mojí situaci ale prosím o radu, popř. radu, kde najít pomoc. Pracuji chvilku v Dětském domově jako soc.pracovnice. Jedním z mých úkolů je starat se o platby rodičů ošetřovné, vymáhání dluhů. Většina z nich je v hmotné nouzi, tudíž osvobozena od poplatků.Ale jsou zde takoví, kteří nejsou v evidenci Up, pracují brigádně ale i tzv.načerno. Ze zákona má dd právo vyčíslit dluh, udělat řízení, rozhodnutí bez soudu a dát pohledávku exekutorovi, v případě ošetřovného ne výživného-záležitost soudu.
Nevím, jak postupovat v případě těchto rodičů, neměl by zjišťovat Ospod v místě bydliště rodičů, jak žije, pracuje, hodně z nich si bere děti domů ale neplatí dd nic. Myslím rodiče. Jsou exekutoři co vymámí i z jalové krávy tele, dát se touto cestou?Rodiče upozornit, aby doložili příjmy, udělat řízení, rozhodnutí, které si mnohdy nepřeberou a dát to exekutorovi, jinak totiž na nás kašlou a my nemůžem běhat po celé republice. V tomto směru s námi Ospod vůbec nespolupracuje ani se nezajímá kam děti o víkendech jdou, neověřují si místo, zda budou mít jídlo, zda rodič nebude v lihu , stačí jim jen žádost od nás s razítkem. Vždyť když rodič neplatí ani minimum ošetřovného, z čeho chce děti o víkendu živit a co jí on, za co se obléká.Nejsem právník a proto prosím o informace, jak postupovat, kam se obrátit. A kdo by se měl starat o dlužné výživné, dd nebo ospod nebo opatrovník dítěte.Každý dd nebo ústav to řeší jinak, co je zákonné, co ne. Mně se jeví nejlepší způsob exekutor, soud, zavření rodiče do kriminálu, není řešení,.jednu paní dd zažaloval, má podmínku, nesplácí nic pořád. Jít s tím na policii, půjde do vězení, či ji upozornit. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

ve Vámi popisované situaci je vhodné odlišit vymáhání dlužného výživného pro nezletilé dítě a vymáhání příspěvku na úhradu péče, který má hradit rodič za dítě umístěné v ústavní výchově.

Ohledně tohoto příspěvku je oprávněným, jak sama píšete, příslušné zařízení ústavní péče. Faktem však zůstává skutečnost, že vymahatelnost těchto finančních prostředků je nízká.

Trochu jiná situace nastává ohledně vymáhání dlužného výživného pro nezletilé dítě. K tomu je oprávněn zákonný zástupce nebo soudem ustanovený opatrovník dítěte. V situaci, kdy osoba oprávněná v této věci jednat za dítě nemá informace o tom, zda povinný rodič legálně pracuje, má účet, majetek apod., je možné žádat soud o pomoc před nařízením výkonu rozhodnutí. Jedná se o jednoduchý návrh, na základě kterého si soud vyžádá od povinného doložení požadovaných informací, případně si ho může předvolat za účelem sdělení těchto informací. Na základě zjištěných informací je pak na osobě zastupující dítěte, zda výživné začne vymáhat, resp. zda má smysl exekuci/výkon rozhodnutí zahájit, protože „kde nic není, ani exekutor nemá, co zabavit“. Obáváme se však, že OSPODy v tomto směru nejsou povinné suplovat soud.

V neposlední řadě lze zvážit vymáhání výživného po prarodičích – samozřejmě za předpokladu, že se jedná o osoby, u kterých je reálné, že by byly schopny výživné hradit. Zde však případné exekuci musí předcházet soudní rozhodnutí o stanovení jejich vyživovací povinnosti. Podotýkáme, že se v rámci dotčeného řízení posuzují možnosti a schopnosti všech prarodičů tedy ze strany otce i matky.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 30.6.2015