Nevyplacená část odměny a okamžité zrušení pracovního poměru

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, zaměstnavatel mi za duben a květen nezaplatil odměny a zřejmě nemá v plánu mi je platit i nadále. Můžu kvůli tomu dát okamžitou výpověď z práce? Je někde nějaký vzor, jak to napsat? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

ano můžete, ale nejdříve 16.6. tohoto roku (pokud nemáte v pracovní smlouvě sjednán jiný termín splatnosti mzdy, přičemž splatnost mzdy se nerovná výplatní termín. Více viz níže) Dle ustanovení § 56 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce (dále ZP) může zaměstnanec pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže, mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Podle § 119 odst. 1) Zákoníku práce, v němž je upravena splatnost mzdy:

(1) Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu nebo na některou její složku, pokud nebylo v pracovní smlouvě, v jiné smlouvě nebo v kolektivní smlouvě sjednáno kratší než měsíční období splatnosti mzdy. Kratší než měsíční období splatnosti nelze sjednat pro splatnost platu.

Tzn., že datum splatnosti u dubnové mzdy byl poslední den v květnu, plus je potřeba přičíst 15 dní, abyste mohla následující den okamžitě ukončit pracovní poměr.

Přitom musí jít o sjednanou odměnu, kterou je možné prokázat (t. j. měla by být na výplatní pásce). Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Pro výpočet se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek.

Okamžité zrušení pracovního poměru v písemné formě obsahuje označení zaměstnavatele, struční popis vykonávané práce a uvedení důvodu okamžitého zrušení. Nejlépe je zrušení pracovního poměru doručit osobně a nechat si potvrdit na druhou kopii její převzetí zaměstnavatelem.

Vzor naleznete např. zde: http://i.iinfo.cz/files/podnikatel/108/noz-okamzite-zruseni-pracovniho-pomeru-zamestnancem-1.pdf.

Poradit se ohledně podoby okamžitého zrušení můžete jít i do některé z občanských poraden – www.obcanskeporadny.cz.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 14.6.2014