Notářsky zúžené společné jmění manželů a exekuce

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobry den.
Jsem zenaty tri roky a v prubehu manzelstvi se nase rodinna stavebni spolecnost dostala diky neplaceni objednatelu stavebnich praci do insolvence. Byt je prokazatelne, ze spolecnost ma pohledavky cca 13mil. Kc a zavazky cca 7 mil. Kc, tak insolvencni spravce vyuziva veskerych moznosti, aby z nas dostal finance, ktere jsme v prubehu posledniho roku vybrali v hotovosti z uctu spolecnosti. Samozrejme, ze ke vsem vybranym penezum mam doklady o pouziti techto penez na nakupi a provoz spolecnosti. Stavebniny totiz na splatnost nedavaji a musi se vzdy platit v hotovosti. Bohuzel, byt mam naprosto ciste svedomi a veskere doklady prokazuji nepravdivost trzeni zalujici strany, tak si u soudu pripadam jako nejaky podvodnik a zlodej a obavam se, ze vysledek soudniho rizeni muze dopadnout jakkoliv.
Me dotazy:
1. S manzelkou mame notarsky zuzene sjm a v pripade, ze by tyto soudy dopadly spatne a ja byl povinnen zaplatit pozadovane finance, pravdepodobne by to skoncilo exekuci, protoze ty finance nemam ( diky neplaceni jsme prisli i o veskere sve osobni finance, ktere jsme do spolecnosti investovali), tak byl by postihnut majetek a pripadne ucty manzelky?
2. V pripade, ze by byla exekucne postizena i ona jako manzelka povinneho a zazadala by o rozvod, tak po rozvodu by ji exekuce zustaly nebo ne?
3. Pripadne, co by bylo doporuceno manzece.

Stale verim, ze vse dobre dopadne, ale rad bych vedel, jake jsou moznosti pri opaku.

Moc Vam dekuji za informace.

 

Odpověď:

Dobrý den,

ve Vašem případě záleží na tom, jaký je rozsah zúžení majetku a dluhů náležejících do společného jmění a kdy jste tak učinili.

Nejprve se zastavíme u Vaší první otázky, tj. zda by manželce hrozila také exekuce, navzdory tomu, že máte zúženo společné jmění manželů. Obecně lze říci, že v situaci, kdy jste uzavřeli smlouvu o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění za účinnosti starého občanského zákoníku, avšak již za trvání Vašich problémů, které uvádíte, a neinformovali jste o tom případné věřitele, není vůči nim Vaše smlouva účinná a věřitelé se mohou bránit namítáním neúčinnosti této smlouvy, pokud prokážou, že jste tak učinili s úmyslem krátit jejich pohledávky za Vámi. Exekučně tak může být v konečném důsledku postižen jak výlučný majetek Váš, tak  rovněž majetek patřící do společného jmění manželů a pokud by se jednalo o dluhy, u kterých jste podepsáni oba dva, bylo by možné postihnout i její výlučný majetek.

Jestliže jste s manželkou uzavřeli smlouvu o změně zákonného rozsahu společného jmění podle nového občanského zákoníku a nenechali jste zveřejnit tuto smlouvu v Seznamu smluv o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou ČR nebo jste o tomto svém počinu neinformovali věřitele, jak je uvedeno v předešlém odstavci, nastávají důsledky totožné, jak bylo vylíčeno shora.

Pokud jste smlouvu nechali zveřejnit v Seznamu smluv o manželském majetkovém režimu nebo jste předem informovali věřitele o Vašem úmyslu smlouvu uzavřít, eventuálně jste smlouvu o zúžení společného jmění manželů uzavřeli před tím, než jste se dostali do této životní situace, pak je tato smlouva účinná vůči třetím osobám. Jinými slovy pokud by se jednalo o dluh vůči Vaší společnosti, který vznikl přímo Vám, odpovídal byste za něj pouze svým výlučným majetkem a majetkem, který zůstal ve společném jmění po jeho modifikaci smlouvou (pokud nedošlo k jeho vypořádání dohodou, soudně či tzv. fikcí času, tj. po uplynutí 3 let od zúžení společného jmění manželů patří věci, které dotčený manžel používá pro potřebu svou či své rodiny do jeho vlastnictví, ostatní movité věci, nemovitosti a závazky přecházejí do podílového spoluvlastnictví.

Soudní exekutor by nejprve nařídil exekuci, aniž by zjišťoval, zda jste s manželkou uzavřeli podobnou smlouvu a modifikovali si tak společné jmění. Na dluh by hleděl jako na společný dluh manželů, za který odpovídají manželé jak výlučným majetek tak společným majetkem. Až v průběhu řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekučního řízení je soud nebo soudní exekutor povinen zjistit, který majetek ze společného jmění připadl již dříve dlužnému manželovi (např. na základě smlouvy o zúžení společného jmění), nebo který majetek ve společném jmění by eventuálně připadl dlužnému manželovi, kdyby došlo k vypořádání společného jmění (např. z důvodu rozvodu). Stejně tak soud nebo soudní exekutor zjišťuje, zda se jedná o dluh jen jednoho z manželů nebo dluh společný. V této fázi je na manželech, aby tyto skutečnosti prokazovali. Pokud by soud nebo soudní exekutor zjistil, že se jedná o dluh pouze jednoho z manželů, nemůže exekucí postihnout majetek patřící do společného jmění, který připadl tomu z manželů, který není povinným.

2) Na Váš druhý dotaz existuje také více odpovědí v závislosti na tom, jak a kdy jste smlouvu o zúžení společného jmění před notářem uzavřeli.

Pokud by byla Vaše smlouva o zúžení společného jmění ve vztahu k věřitelům neúčinná z důvodu uvedených výše, a k zaplacení dluhů byste byli zavázáni společně a nerozdílně a v tomto stavu by došlo k rozvodu manželství a vypořádání společného jmění manželů, hledělo by se na Vaše dluhy jako na dluhy společné. Jedním řešením by byla dohoda manželů o vypořádání společného jmění manželů pro dobu po rozvodu, kterou byste museli sestavit v součinnosti s věřiteli, resp. soudním exekutorem nebo soudem. Druhým řešením by bylo soudní vypořádání společného jmění, kterým by soud autoritativně rozhodl o rozdělení majetku a odpovědnosti za dluhy. Po rozvodu by také již nebylo možné exekučně  postihnout mzdu a účet Vaší manželky pro vymáhání dluhů, které nepatří do společného jmění manželů. V případě kdy by manželka byla u některých dluhů podepsána jako spoludlužník či ručitel, přicházela by tato forma exekuce v úvahu také. Do doby než by došlo k vypořádání společného jmění manželů by bylo možné exekučně postihnout celý jeho rozsah.

Pokud by Vaše smlouva o zúžení společného jmění byla účinná vůči třetím osobám a došlo by k rozvodu manželství, záleželo by na rozsahu zúžení ve Vaší smlouvě. Jestliže jste si zúžili na veškerý majetek a dluhy do budoucna tak, že ve společném jmění manželů nezůstane de facto žádný majetek, neboť jste si společný majetek mezi sebe rozdělili, a dluhy vzniklé pouze jednomu z manželů ode dne uzavření smlouvy, jsou výlučnými dluhy tohoto manžela, po rozvodu manželství by nebylo v podstatě co vypořádávat, neboť veškeré majetkové záležitosti byly vyřešeny touto smlouvou. Na vedení exekuce a povinnosti jednoho z manželů, který je osobou povinnou v exekučním řízení, by tedy rozvod nic neměnil. Doporučujeme se však podívat, zda ve smlouvě o zúžení společného jmění máte uvedeno, že jste podpisem této smlouvy mezi sebou Vy a Vaše manželka vypořádáni a že do budoucna již nebudete ničeho požadovat.

Jestliže by účinná smlouva o zúžení společného jmění obsahovala jiný rozsah rozdělení majetku a dluhů, situace při rozvodu by se komplikovala. Po rozvodu by muselo dojít k vypořádání stávajícího majetku a dluhů ve společném jmění, a to tak, aby práva věřitelů na uspokojení jejich pohledávky vymáhané výkonem rozhodnutí nebo nařízením exekuce nebyla nijak krácena.

Pokud byste se do obdobných obtíží dostali, jak Vy tak Vaše manželka, nelze než doporučit pokusit se s exekutorem nebo soudem dohodnout např. na splátkovém kalendáři tak, aby nedošlo k postižení jakéhokoli Vašeho majetku exekucí nebo výkonem rozhodnutí. Manželka by současně mohla u dluhů, které vznikly bez jejího vědomí a souhlasu vyjádřit tzv. nesouhlas s existencí závazku více viz http://www.dluhovylabyrint.cz/dotaz/vyjadreni-nesouhlasu-vuci-veritelum/

Vzhledem ke komplikovanosti Vašeho případu a existenci mnoha řešení, doporučujeme buď osobní konzultaci v některé z bezplatných poraden (kontakty naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/) , nebo upřesnění Vaší situace s ohledem na výše uvedené.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 13.3.2015