Oddlužení a dárce neplatí

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den.potřebují poradit.od roku 2014jsem v insolvenci a mám i spoludluznika-meho otce.ten se zavázal platit částku 3000kc měsíčně.toto platil do letošního dubna a pak jsem se dozvěděla,že již neplatí doposud.já jsem od konce dubna-2015na UP .mám jen podporu.toto jsem nahlásila správci.jsem samozivitelka.nemohla jsem zaplatit najem a tudíž jsem dostala výpověď z bytů.dcera bude svěřena do výchovy otci soudem.já se budu stěhovat se synem -skoro 18let k příteli mimo prahu.právník od majitele domůmmě kontaktoval a máme sjednanou schůzku ohledně uznání dluhů na nejmu a zároveň i jeho splátkách.dluh je 55000kcnavrhla jsem splátky max.500-1000kc měsíčně.on s tím nesouhlasí a chce vice-1500-2000kc.což zase nemohu já(insolvence,budu platit na dceru výživné a jsem v evidenci UP).poradce mu co s tím vším.můj otec neplatí insolvenci ikd,z se zavázal že bude a já se bojím,že mi ji zastaví, mám dluh na nájmu a právník nechce přistoupit na můj návrh splátek.

Odpověď:

Dobrý den,

když se podíváme na ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon – dále jen „IZ“)nalézáme zde, že jsou-li zde osoby ochotné poskytnout dlužníkovi za účelem splnění oddlužení dar nebo mu po dobu trvání oddlužení platit pravidelné peněžní dávky, připojí dlužník k návrhu na povolení oddlužení i písemnou darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu.

Účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku. Z uvedeného plyne, že Váš otec není účastníkem insolvenčního řízení a není tedy v postavení spoludlužníka, ale dárce. Role spoludlužníka se sice opravdu v rámci oddlužení zpočátku objevovala, Dárce může kdykoli dar odvolat pro nevděk nebo upadl-li po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen.

Samotná ztráta přijmu není sama o sobě důvodem k zrušení schváleného oddlužení. Nedojde-li však ke splnění minimálně 30% hodnoty závazků nezajištěných věřitelů, může na návrh dlužníka insolvenční soud přiznat dlužníku osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen za předpokladu, že dlužník prokáže, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil, a zároveň, že částka, kterou tito věřitelé na uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem. Posuzuje se to zcela individuálně a není dobré se na to spoléhat.

Co se týče splátkového kalendáře za dlužný nájem, to zda věřitel na Váš návrh přistoupí je zcela na jeho rozhodnutí. Další povinnosti dlužníka je nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit. V případě, že v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, může insolvenční soud schválené oddlužení zrušit a současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. Zbývá dodat, že uvedeným závazkem se rozumí takový závazek, k jehož vymožení byl vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Jediným řešením Vaší situace je tedy usilovat o získání příjmu ze zaměstnání, případně se pokusit nalézt někoho kdo bude ochoten nahradit stávajícího dárce.

 

S pozdravem

 

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 9.12.2015