Oddlužení a dědictví

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,
s manželkou jsme společně v insolvenci, máme soudem po dobu 5let schváleno oddlužnění splátkovým kalendářem.
Pokud budeme během insolvence každý měsíc řádně splácet, je možné v průběhu insolvence zdědit nějaký nemovitý majetek např.z důvodu předčasného úmrtí jednoho z rodičů aniž bychom o majetek přišli?

Děkuji za info.

 

Odpověď:

Dobrý den,

dle § 412 Insolvenčního zákona

(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen

       b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i  majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,

(…)

(3) Právní úkon, kterým dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl. Má se za to, že dlužník, který za trvání účinků schválení oddlužení neodmítne dědictví, uplatnil výhradu soupisu.

Z tohoto paragrafu tedy vyplývá, že i přes řádné splácení jste povinni případné dědictví vydat insolvenčnímu správci, bez jeho souhlasu ani nesmíte dědictví odmítnout nebo uzavřít dohodu, na jejímž základě byste dostali méně než činí dědický podíl.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 8.9.2014