Oddlužení a zajištěný věřitel

Kategorie: Exekuce a Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou. Ráda bych zachránila svůj dům, na kterém jsme dva majitelé (oba souhlasíme s řešením finanční situace, tak aby nedošlo k prodeji), je na něm hypotéka a bohužel i exekuce.
Bohužel již si nevím rady, jak situaci řešit, nechci o dům přijít, splácím hypotéky, platím lehce i exekuce, je možno mi v tom nějak poradit. Ať jsem se obrátila na kohokoliv, vždy za služby chtěl nehorázné sumy a to si bohužel nemůžu dovolit. Prosím pomůžete mi s oddlužením? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve chceme ocenit snahu Vaši situaci řešit. Z Vámi uvedených informací vyplývá, že dům, který máte ve spoluvlastnictví, je zatížen hypotečním úvěrem a tudíž i zástavním právem smluvním. Zároveň jsou v katastru nemovitostí exekuční zápisy (byly vydány exekuční příkazy), zde předpokládáme, že se jedná o jiné exekuce, tj. ne exekuce u věřitele, kde máte hypoteční úvěr.

V tuto chvíli je důležité, že splácíte hypoteční úvěr, jelikož v situaci, kdy byste ho již nebyli schopni splácet, mohla by banka z titulu zajištěného věřitele přistoupit k jeho prodeji. Do té doby nemohou ostatní exekutoři přistoupit k prodeji nemovitosti – banka jako zajištěný věřitel má v tomto směru výsadní a rozhodovací právo. Ostatní věřitelé – jejich pověření exekutoři vydali exekuční příkaz na Vaši nemovitost pouze pro zajištění si svého pořadí v případě, kdy by k exekučnímu prodeji došlo.

Pokud jste schopna uhradit i exekuce, jak zmiňujete, naskýtá se otázka, co je Vaším cílem. V případě, kdy byste směřovala k oddlužení, je potřeba si uvědomit, že oddlužení může probíhat formou splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty, tj. prodejem mimo jiné i nemovitosti. V situaci, kdy máte zajištěného věřitele – banku, bude v zásadě forma oddlužení záviset na jeho rozhodnutí, resp. na tom, zda se do oddlužení přihlásí jako zajištěný či nezajištěný věřitel. Může se tedy stát, že by oddlužení proběhlo formou prodeje nemovitosti, zároveň není vyloučeno, že by se zajištěný věřitel zdržel prodeje nemovitosti a proběhlo by oddlužení formou splátkového kalendáře, ze kterého by byly uhrazovány ostatní dluhy. Důležité může být i to, vůči komu jsou exekuce vedeny (jestli vůči Vám, druhému majiteli či oběma).

Vzhledem k tomu, že se nejedná o jednoduchou situaci, zejména s ohledem na množství variant vývoje situace, které mohou nastat, doporučujeme Vám navštívit některou z poraden, která poskytuje bezplatné dluhové poradenství. Kontakty naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/. Ve většině zde uvedených poraden (např. občanských poraden, Poradně při finanční tísni atd.) Vám bezplatně pomohou s hledáním řešení, jímž může být právě i oddlužení. U oddlužení Vám mohou pomoci podrobněji zmapovat, co všechno by pro Vás oddlužení mohlo znamenat a také poskytnout informace potřebné k vyplnění návrhu na povolení oddlužení.

Pokud je situace odlišná od toho, jak jsme z dotazu pochopili, upřesněte prosím svůj dotaz (zejména to, vůči komu jsou vedeny exekuce a kdo je v nich tzv. oprávněným, tj. věřitelem), abychom Vám mohli poskytnout správné informace odpovídající Vašemu cíli..

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 26.4.2014