Oddlužení a zastavená nemovitost

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den za života otce jsme ručili na koupi družstevního bytu jeho domem. Úvěr zplácíme bez problému. Nyní probíhá dedické řízení jeden ze sourozenců je v osobním bankrotu. Při uzavíráni smlouvy oba sourozenci souhlasili a ani jeden v osobním bankrotu nebyl. Já jsem se děditství vzdal dědí pouze bratr a sestra. Jaký postup bude správce osobního bankrotu co to znamená pro mě jakožto osoby která uzavřela zástavu na rodiný dům.

Odpověď:

Dobrý den,

z Vámi uvedených informací lze dovodit, že jste za života otce kupovala členský podíl, při jehož koupi jste použila jako zástavu nemovitost Vašeho otce. Současně oba Vaši sourozenci – budoucí dědici, s tímto krokem souhlasili.  Zajímá Vás, jaký postup může zvolit insolvenční správce ve vztahu k zastavené nemovitosti.

V tomto směru Vás můžeme uklidnit, pokud totiž zástava byla zřízena legálně, tzn. zajišťuje existující  pohledávku a nevznikla za nápadně nevýhodných podmínek, tak na nemovitosti zůstane. Současně však zástava výrazně snižuje hodnotu nemovitosti a upřednostňuje banku, není tedy ani vyloučena varianta, že by insolvenční správce mohl Vašemu sourozenci doporučit odmítnutí dědictví, protože při prodeji nemovitosti bude muset být stejně vyplacen zajištěný věřitel a nikoliv věřitelé v oddlužení, ti by peníze dostali až pokud by něco zůstalo po vyplacení zástavy.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 30.6.2015