Oddlužení v ČR nebo Německu?

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den, chci požádat o oddlužení, jenže pracuji v Německu. Tam jsem odešel pracovat, protože jsem u nás práci nenašel a neměl jsem právě z čeho platit půjčky. Mám žádat o oddlužení v Německu nebo v České republice? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

neuvádíte přímo, zda se jedná pohledávky vzniklé pouze v ČR, ale ze znění Vašeho dotazu tak usuzujeme. V případě, že tomu tak je, je možné řešit vzniklou situaci pomocí oddlužení dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále „Insolvenční zákon“). Posuzuje se totiž tzv. středisko zájmů dlužníka a tím je v zásadě myšleno, kde se nachází většina jeho věřitelů. Bližší informace o oddlužení naleznete zde http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/oddluzeni/.

Z uvedeného plyne, že Vaše zaměstnání v Německu nebrání podání návrhu na povolení oddlužení v České republice. Proces oddlužení trvá pět let a provádí se zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře (o konkrétním způsobu rozhodnou věřitelé). Nutno ještě dodat, že 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů představuje pouze jejich zákonem stanovenou minimální částku. V případě, že by že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, může na návrh dlužníka insolvenční soud stanovit  jinou výši měsíčních splátek (platí pro plnění splátkového kalendáře).

Pokud je to možné, zvažte i možnost navštívit některou z německých dluhových poraden, německé insolvenční řízení je v řadě věcí odlišné od českého a nelze vyloučit (pokud byste o něj přeci jen mohl požádat, to nedokážeme zcela vyloučit), že by Vám mohlo vyhovovat více. Kontakty jsou např. zde: http://www.meine-schulden.de/beratungsstellen_in_ihrer_naehe.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 7.6.2014