Oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den, bylo mi povoleno oddlužení a stanovený IS. Jsem ve fázi, kdy bude probíhat schůze věřitelů a potom přezkumné jednání, kdy musím být přítomna. V návrhu na oddlužení jsem uvedla , že bych pohledávky uhradila prodejem nemovitosti, kterou se mi nedařilo prodat a hrozilo exekuční řízení ze strany věřitele. IS bylo zahájeno v červnu., ale v srpnu se ozval zájemce o koupi domu. Kupní cena i po odečtení nákladů spojených s prodejem by 100% pokryla jak náklady a odměnu insolvenčnímu správci (54000,-), tak i plnou výši pohledávek všech věřitelů (3). IS i po rozhovoru se zájemcem o dům prodej zamítl a dům prý půjde do dražby. Věc celkem spěchala ( do konce srpna by se musel nový majitel nastěhovat) a proto mi teď nezbývá, než čekat na dražbu. Ráda bych věděla, jestli IS, i přesto, že věděl, že žádný z věřitelů je nezajištěný a odmítl možnost 100% uhrazení pohledávek včetně své odměny, nepoškodil mě jako dlužníka – dluhy budou růst o další náklady spojené s ins. řízením (což sám řekl, že moje dluhy stále rostou už teď ) a také svým způsobem nepoškodil věřitele, protože celá věc se prodlouží a hrozí, že dům prodejem v dražbě nepokryje jejich pohledávky a já budu stále dlužna.
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

dovolili jsme si nahlédnout v insolvenčním rejstříku do Vašeho insolvenčního řízení. Jak jste již sama psala, řízení bylo zahájeno v červnu 2014. Soud však shledal úpadek a povolil Vám oddlužení až v srpnu 2014.

Obecně lze říci, že insolvenční řízení je poměrně specifický typ řízení, který má určité fáze. První z nich je samotné podání vyplněného Návrhu na povolení oddlužení k příslušnému soudu, což jste učinila v červnu 2014. Poté přichází na řadu fáze, v rámci které pověřený soudce zkoumá, zda dlužník řádně osvědčil svůj úpadek či hrozící úpadek. Tato fáze se může prodloužit i na měsíce, zejména v situaci, kdy soud vyzývá dlužníka na opravu či doplnění insolvenčního návrhu, což mj. ve Vašem řízení nastalo.

Teprve když soud shledá, že je návrh v pořádku, může rozhodnout o povolení oddlužení, jedná se  obvykle o první vítězství v celém procesu oddlužení. Toto ve Vašem případě nastalo v srpnu 2014. Po povolení oddlužení následuje lhůta pro přihlášení pohledávek jednotlivých věřitelů a obvykle je do dvou měsíců nařízeno přezkumné jednání a schůze věřitelů, na které se řeší způsob oddlužení. Dovolíme si podotknout, že jsme stále ve fázi, kdy ještě nemůže k prodeji nemovitosti dojít, jelikož dosud nejsou provedeny všechny potřebné kroky v rámci insolvenčního řízení. Současně také platí, že dlužník nesmí nakládat se svým majetkem (až na zákonem stanovené výjimky).

Teprve na nařízeném přezkumném jednání a schůzi věřitelů je řešen způsob oddlužení. Vy sama navrhujete prodej nemovitosti. Nicméně si dovolíme upozornit, že se jedná pouze o návrh, kterým nejsou věřitelé ani soud vázáni. Ve Vašem případě dokonce není ani vyloučeno vzhledem k předpokládané míře uspokojení věřitelů z případného splátkového kalendáře, že věřitelé, potažmo soud (pokud se věřitelé nevyjádří) rozhodnou o způsobu oddlužení odlišně od Vašeho návrhu.

Jinými slovy lze říci, že insolvenční správce nemůže do doby než proběhne přezkumné jednání a schůze věřitelů rozhodnout o prodeji nemovitosti. Koneckonců insolvenční správce se může vyjádřit k jaké formě oddlužení by se přikláněl, nicméně o ní nerozhoduje! Naopak on je vázán zvolenou formou (ať už o ní rozhodnou věřitelé nebo soud) a je povinen ji realizovat.

Pro úplnost dodáváme, že po vyhlášení úpadku se opravdu zastavil růst dluhů. A také ještě dokládáme, že v případě prodeje nemovitosti (tj. pokud bude rozhodnuto o tomto způsobu oddlužení), může dojít k prodeji nemovitosti tzv. z volné ruky, která by pro Vás byla nejvýhodnější a o které jste patrně nyní uvažovala.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 8.9.2014