Výše odměny a nákladů insolvenčního správce v případě oddlužení manželů

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,

děkuji za předchozí odpověď, ještě si nevíme rady, kolik budeme platit insolvenčnímu správci, když dáváme jen jeden návrh jako manželé, ale vlastně jsme dva? Je tato částka po celou dobu neměnná? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

v současné době odměna insolvenčního správce činí 750 Kč u jednotlivého dlužníka; v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 125 Kč.  Dále třeba připočíst náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč u jednotlivce; v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 225 Kč.

Tj. celkem v případě jednotlivého dlužníka 900 Kč bez DPH a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 350 Kč bez DPH (je-li insolvenční správce plátcem DPH, je nutné ještě připočíst DPH v sazbě 21%) za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.

Souhrně řečeno: v případě oddlužení jednotlivce činí měsíční náklady na insolvenčního správce 1.089 Kč, což je za 5 let celkem 65.340 Kč. U oddlužení manželů jsou měsíční náklady na insolvenčního správce ve výši 1.634 Kč, za dobu 5 let manželé uhradí celkem 98.040 Kč. V případě že oddlužení skončí dříve než za 5 let (je uhrazeno 100% závazků), odměna se úměrně krátí.

Výše uvedená částka pro insolvenčního správce by v zásadě měla být neměnná i v případě další novelizace vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, v příslušně platném znění. Nelze však stoprocentně vyloučit, že případná novelizace stanoví něco jiného.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 25.4.2014