Oddlužení druhého manžela s odstupem od prvního

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,

mám už tři roky povolené oddlužení, splátkový kalendář. Jsem vdaná, ale žádala jsem sama, protože manžel byl tehdy nezaměstnaný. Je možné, aby požádal teď, když už práci našel? Tehdy mi v poradně, kde mi s tím pomáhali, říkali, že ano, ale nevím, jestli to pořád platí. Také jsem slyšela, že se řízení manželů už spojují. Co by to pro nás znamenalo?

Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

jistě je možné, aby Váš manžel požádal o oddlužení, splňuje-li podmínky. Informace o oddlužení naleznete např. na http://insolvencni-zakon.cz/ a také zde http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/oddluzeni/. Podmínky pro oddlužení se v průběhu času postupně mění (v zásadě však ve prospěch dlužníků), stejně tak jako už se několikrát změnil formulář na povolení oddlužení.

Manželé sice mohou podat společný návrh na povolení oddlužení, a to za předpokladu, že je každý z nich samostatně osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení. Společný návrh musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů. Podpisy obou manželů u tohoto prohlášení musí být úředně ověřeny. Výhodou jsou např. nižší celkové náklady na hrazení nákladů a odměny insolvenčního správce. Manželé v současnosti vyplňují pouze jeden návrh (dříve každý vyplnil svůj a podával se současně).

Tuto variantu však Vy nemůžete využít, jelikož Vaše oddlužení již bylo povoleno a několik let probíhá splátkový kalendář. Fakticky to znamená, že by manžel byl účastníkem „svého“ řízení, které by probíhalo samostatně. V neposlední řadě by měl Váš manžel při vstupu do oddlužení jiný rozsah závazků než Vy před třemi lety, jelikož část jich byla uhrazena v rámci Vašeho oddlužení – samozřejmě za předpokladu, že se jedná o závazky patřící do společného jmění manželů).

V případě potřeby můžete využít konzultace v některé z poraden poskytující bezplatné dluhové poradenství více viz http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 7.6.2014