Oddlužení manželů a byt jednoho z nich

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Můj problém jsou velké dluhy po bývalém manželovi který není již na zivu ,mám exekuce ,v březnu jsem se znova vdala a manžel ma byt který mel ve svém vlastnictví ještě než jsme se poznali,je proto možné požádat o insolvenci aniž by jsme přišly o byt? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

insolvenční zákon ke společnému oddlužení manželů říká toto:

§ 394a

Společný návrh manželů na povolení oddlužení

(1) Manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, mohou tento návrh podat společně. Pro posouzení, zda jde o osoby oprávněné podat společný návrh manželů na povolení oddlužení, je rozhodné, zda jde o manžele ke dni, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu.

(2) Společný návrh manželů na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů; podpisy obou manželů u tohoto prohlášení musí být úředně ověřeny.

(3) Manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu a po dobu trvání účinků oddlužení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka.

V případě, že byste tedy žádali společně o oddlužení, které by bylo schváleno a věřitelé zvolili formu zpeněžení majetkové podstaty, o byt by manžel s největší pravděpodobností přišel. Vy jako dlužníci byste totiž formu oddlužení (druhou variantou je splátkový kalendář) pouze navrhovali.

Řešením může být podání návrhu jenom Vámi. Pro detailnější informace o následcích takového kroku doporučujeme osobně navštívit některou z bezplatných poraden, kontakty naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 9.12.2015