Oddlužení manželů – dohromady nebo zvlášť?

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den, chceme s manželem vyhlásit osobní bankrot, máme to udělat každý zvlášť nebo dohromady, co je výhodnější? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

obojí je možné, konečné rozhodnutí je na vašem uvážení. Základní podmínkou pro společné oddlužení je, abyste byli oba (popř. každý zvlášť, pokud byste uvažovali o samostatných návrzích) zároveň oprávněni podat návrh na povolení oddlužení (viz http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/oddluzeni/podminky-oddluzeni/) a zůstali manželi i v den, kdy návrh dojde insolvenčnímu soudu. Společným návrhem jste tak považováni za jednoho dlužníka. Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení vás obou, že souhlasíte s tím, že váš veškerý majetek bude považován za společné jmění manželů. Podpisy vás obou si musíte nechat úředně ověřit a k návrhu přiložit kopii oddacího listu.

Základní rozdíl oproti oddlužení každého zvlášť spočívá právě v prohlášení o vlastnictví veškerého majetku ve společném jmění manželů tzn. že manželé prohlašují, že všechen jejich majetek by byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů.

Rozdíl je pak ještě ve výši odměny insolvenčního správce – ta se platí měsíčně v případě jednotlivce ve výši 750 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 125 Kč  a náhradu hotových výdajů – v případě jednotlivce 150 Kč a  v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 225 Kč insolvenčního správce. Tj. celkem v případě jednotlivého dlužníka 900 Kč bez DPH/ 1089 Kč s DPH a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 350 Kč bez DPH/ 1633,50 Kč s DPH.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 29.12.2015