Oddlužení nájemníka-kamaráda

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,
snad jsem udělala dobrý skutek, když jsem svému kamarádovi pomohla, který je velmi nemocný a má dluhy. Nejdříve jsem mu pomohla s insovencí a to tím, že jsem s ním uzavřela dárcovskou smlouvu. Insolvence je ve fázi POVOLENÍ ODDLUŽENÍ a přidělení insolvenčního správce a přihlášení věřitelů. Dále jsem s ním sepsala nájemní smluvu, ve které je uvedeno, že jsem vlastníkem bytu a že veškerý majetek včetně bytových doplňků patří mě. On si přinesl jenom svoje osobní věci. Má zde trvalý pobyt. Nyní se obávám, zda-li insolvenčí správce přijde zkontrolavat můj byt. Samozřejmě, že již žádné paragony od nákupu všech věcí nemám. Sleduji postup přes net, a tam jsem se dočetla, že byli vyrozuměmi dva exekutoři, je tento postup správný? Mohou mi něco zabavit? Ohrozila jsem sama sebe?
Děkuji Vám za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

úvodem chceme ocenit Vaši pomoc kamarádovi.

Je pravdou, že insolvenční správce soudu provádí šetření, které se týká majetku dlužníka, nedá se však říci, že by všichni insolvenční správci zjišťovali majetek dlužníka prostřednictvím návštěvy v místě jeho bydliště. Vyloučit to však nelze.

V oddlužení může být v případě formy oddlužení zpeněžení majetkové podstaty postižen majetek dlužníka, nikoliv jiných osob. Z Vámi uvedených informací navíc soudíme, že Váš kamarád pravděpodobně žádal o formu splátkového kalendáře, v tom případě by neměl být zpeněžován ani jeho majetek.

Soupis majetku je důležitý pro rozhodování o formě oddlužení (viz dvě výše uvedené), o níž rozhodují věřitelé (resp. v případě potřeby místo nich soud). Jestliže by po Vás insolvenční správce požadoval nějaké důkazy o tom, že jste vlastnicí, můžete předložit např. i svědecké výpovědi, fotografie z dob, kdy tam ještě dlužník nebydlel apod.

Důvod vyrozumění exekutorů Vám říci nedokážeme, je však možné, že se tak stalo kvůli skutečnosti, že insolvenční řízení je překážkou vykonání exekuce.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 6.2.2015