Oddlužení OSVČ

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,

chci vyhlásit osobní bankrot, jsem ale OSVČ. Prý to od nového roku jde, co mám tedy dělat? Dluhy s mojí prací nesouvisí, všechno jsou to půjčky, hlavně u nebankovních společností, dohromady asi 400 tisíc Kč. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

máte pravdu, od 1. ledna 2014 se výrazně otevřela možnost oddlužení pro osoby, které mají dluhy z podnikatelské činnosti. Konkrétní postup oddlužení takové osoby řeší § 389 odst. 2 insolvenčního zákona, ve kterém je mj. uvedeno:

„(2) Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího

úpadku oddlužením, jestliže

a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo

b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení
insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na
majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo

c) jde o pohledávku zajištěného věřitele.

(3) Jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na povolení oddlužení
podat.“

V praxi to fakticky znamená, že osoba, která má dluhy z podnikatelské činnosti, musí projít nejprve konkursem a následně vstoupit do oddlužení nebo musí doložit souhlasy věřitelů. Stranou stojí oddlužení v případě zajištěného věřitele.

Z Vašeho dotazu však vyplývá, že jste podnikatelem, nicméně Vaše dluhy z podnikatelské činnosti nepocházejí. V tomto případě byste nemusela absolvovat konkurs nebo dokládat souhlas věřitelů s oddlužením (máme na mysli věřitelů, u kterých má dlužník dluhy z podnikatelské činnosti) a mohla rovnou vstoupit do oddlužení. Nově je totiž také umožněno, aby do oddlužení vstoupily osoby, které mají příjmy z podnikatelské činnosti a jejich dluhy nesouvisejí s podnikáním bez nutnosti postupu popsaného výše.

Pokud se pro vstup do oddlužení skutečně rozhodnete, bude potřeba zmapovat výši závazků u jednotlivých věřitelů a zároveň zjistit, zda splňujete podmínky vstupu do oddlužení. Informace o podmínkách oddlužení naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/oddluzeni/

Zároveň by bylo vhodné navštívit některou z poraden poskytujících bezplatné dluhové poradenství za účelem zmapování Vaší situace. Pracovníci poraden Vám budou schopni objasnit podstatu oddlužení, ověřit, zda splňujete podmínky vstupu do oddlužení, zároveň Vám mohou poskytnout pomoc při vyplňování návrhu na povolení oddlužení. Seznam poraden naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

V neposlední řadě je vhodné se na první konzultaci připravit, k tomu Vám může pomoci dokument „Informace potřebné k posouzení, zda splňuji podmínky oddlužení“, který je ke stažení zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 28.4.2014