Oddlužení – prodej nemovitosti

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,
chtěl bych se Vás zeptat na průběh insolvenčního řízení.
Jde o nemovitost , kterou jsme již zaplatii, ale pořád nemáme rozhodnutí soudu, který trvá již skoro rok.
Je to standardní postup ze strany soudu? Potřebné doklady,jako ověřenou kupní smlouvu a návrh na vklad,má insolvenční správce.

Děkuji za odpověď a přeji hezký den

S pozdravem

 

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve se chceme omluvit za prodlení, které nastalo při vyřízení Vašeho dotazu. Vzhledem k obsahu Vašeho dotazu jsme si dovolili nahlédnout do dotčeného insolvenčního řízení.

Máte pravdu v tom směru, že insolvenční řízení bylo zahájeno již před rokem. Je také pravda, že dlužnice vstupovala do oddlužení s vizí prodeje svého majetku. Insolvenční řízení je poměrně specifický typ řízení, který má určité fáze. První z nich je samotné podání vyplněného Návrhu na povolení oddlužení k příslušnému soudu. Poté přichází na řadu fáze, v rámci které pověřený soudce zkoumá, zda dlužník řádně osvědčil svůj úpadek či hrozící úpadek. Tato fáze se může prodloužit i na měsíce, zejména v situaci kdy soud vyzývá dlužníka na opravu či doplnění insolvenčního návrhu, což mj. v tomto řízení nastalo.

Teprve když soud shledá, že je návrh v pořádku, může rozhodnout o povolení oddlužení, jedná se  obvykle o první vítězství v celém procesu oddlužení. Po povolení oddlužení následuje lhůta pro přihlášení pohledávek jednotlivých věřitelů a obvykle je do dvou měsíců nařízeno přezkumné jednání a schůze věřitelů, na které se řeší způsob oddlužení. Dovolíme si podotknout, že jsme stále ve fázi, kdy ještě nemůže k prodeji nemovitosti dojít, jelikož dosud nejsou provedeny všechny potřebné kroky v rámci insolvenčního řízení.

V dotčeném případě o samotném prodeji začalo být jednáno teprve po předložení dohody o vypořádání společného jmění manželů (což byla v tomto případě podmínka vycházející z Insolvenčního zákona), přičemž k prodeji v pravém slova smyslu lze přistoupit teprve po soudním schválení dohody o vypořádání společného jmění manželů, které nastalo teprve nedávno.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že navzdory tomu že řízení bylo zahájeno před více než rokem, prodej jako takový bylo možné začít řešit před několika měsíci (což v procesu soudního řízení není zas až tak velká doba).

Vzhledem k Vámi zmiňvoanému uhrazení zakoupené nemovitosti, lze očekávat, že v nejbližší době insolvenční správce do insolvenčního řejstříku podá zprávu o prodeji nemovitosti  (viz § 300 Insolvenčního zákona) a přistoupit k rozvrhu (rozdělení) výtěžku mezi přihlášené věřitele. V případě kdy by insolvenční správce proces bezdůvodně prodlužoval, je možné ho vyzvat k jeho urychlení a v krajním případě lze podat stížnost na soud. Nicméně se domníváme, že v daném případě tato situace ještě nenastala.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 31.8.2014