Oddlužení a vymáhání závazku po spoludlužníkovi /ručiteli

Kategorie: Exekuce, Oddlužení, a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, jsem v oddlužení ,oddlužení se řádně splácí, ale mé bývalé družce poslaly dluhy asi v 300000 kč je na,ni vydán platební rozkaz. V době kdy jsem úvěry bral tak ona zaměstnana nebyla a neni. Odpor si už podala ale boji se exekuce a splacet to nema z čeho . Ale nejhorši je na tom to, že na smlouvach o úvěrech je vedena jako spoludlužnik nebo ručitel i když přijem ona na to neměla a z uvěru taky moc neměla protože jsem je čerpal ja. děkuji za radu.

Odpověď:

Dobrý den,

v první řadě je potřeba říci, že oddlužení a jeho účinky (tj., že nesmí být vykonána exekuce apod.) se nevztahují na nikoho jiného, než je dlužník, který o oddlužení požádal a jemuž bylo povoleno.

Z hlediska věřitelů je proto možné, že se pokusí zbytek částky vymoci z další osoby, která je vůči dluhu v pozici povinného. V tomto případě Vaší bývalé družky, která je ve smlouvách vedena jako ručitel nebo spoludlužník. Ačkoliv se role ručitele a spoludlužníka v některých aspektech liší, to hlavní je stejné – pokud dlužník či další spoludlužník neplatí, může se na ně věřitel obrátit a domáhat se plnění závazku po nich. Ve výsledku se může opravdu domoci až exekučního titulu (např. pravomocného platebního rozkazu, rozsudku, rozhodčího nálezu atd.) a požádat o zahájení exekuce.

Jedna věc tedy je, jaký vztah vůči dluhům Vaše bývalá družka má. Z vámi uvedených informací lze soudit, že je v pozici povinného a je tedy velmi pravděpodobné, že věřitelé budou se svým vymáháním úspěšní – tj. dosáhnou exekučního titulu. Důležitá je však i skutečnost, zda lze exekuci reálně provést – pokud by neměla postižitelný příjem nebo majetek, lze požádat o zastavení exekuce pro nemajetnost. Vzor naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/.

Co se týče možností obrany v rámci nalézacího řízení (tedy toho, v němž se věřitel domáhá exekučního titulu – např. soudního rozsudku), doporučujeme určitě upozornit na to, jak se dluh postupně snižuje v důsledku Vámi hrazených splátek oddlužení. Pokud by to bylo v možnostech Vaší bývalé družky, lze zkusit v rámci odůvodnění odporu požádat soud o schválení splátkového kalendáře. Předpokladem však je, že by byla schopna ho  platit.

Další podstatnou stránkou jsou případné nároky Vaší bývalé družky vůči Vám. Toto však záleží na řadě okolností, např., zda se přihlašovala do Vašeho oddlužení s tzv. podmíněnou pohledávkou apod.). Pokud by Vás toto zajímalo, doporučujeme navštívit některou z bezplatných – kontakty naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/ či svůj dotaz v tomto směru upřesnit.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikování 8.5.2014