Povinnosti firmy poskytující poradenství v oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den ! Jak a co mám udělat mám podepsanou smlouvu s firmou,která mě odlužuje a dá návrh na soud,ale posílám splátky po menších částech a do kdy když jsem jím poslala všechny dokumenty před 2 měsíci mě tento návrh musí poslat na soud a mám dluhy,které už neplatím prosím co s tím a jak se mám zachovat,aby nebyla exekuce! Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

na základě Vámi uvedených informací dovozujeme, že jste uzavřela s dotyčnou firmou smlouvu, ve které by měly být definovány práva a povinnosti obou stran, mimo jiné by zde měla být uvedena lhůta, ve které má firma zaslat zpracovaný návrh na soud.

Nejprve bude vhodné si obsah smlouvy přečíst a zjistit, zda firma postupuje v souladu se sjednanými podmínkami. Pokud ne, bude na Vašem uvážení, zda je upozorníte, že nepostupují v souladu se smlouvou (pokud máte sjednané sankce, lze je uplatnit) nebo zda se rovnou rozhodnete od smlouvy odstoupit. Podmínky pro případné ukončení smlouvy či odstoupení (byla-li v ní sjednána lhůta pro odstoupení) by v ní měly být také definovány. V případě, že jste firmě poskytla Vaši plnou moc pro úkony spojené s insolvenčním řízení a rozhodnete se s ní spolupráci ukončit, bude potřeba kromě samotného odstoupení také odvolat Vaši plnou moc. Odvolání plné moci stejně jako odstoupení od smlouvy je vhodné učinit písemně a doručit druhé straně doporučeně s dodejkou (nemáte-li ve smlouvě sjednán jiný způsob doručování).

Informace o stavu insolvenčního řízení lze dohledat v insolvenčním rejstříku, který je dostupný na portále www.justice.cz.Zde si můžete ověřit, zda firma návrh k soudu již zaslala.

Zároveň si dovolujeme upozornit, že do doby než bude zahájeno insolvenční řízení je vhodné jednotlivé závazky hradit poměrně mezi Vaše věřitele. Své závazky můžete splácet i v situaci, kdy jste podepsala firmě plnou moc. Pokud jste se již ocitla u jednotlivých závazků po splatnosti, bylo by vhodné se zkusit s věřitele požádat o změnu výše měsíčních splátek, které by odpovídaly Vašem současným finančním možnostem (dohodu je potřeba uzavřít písemně). V případě, kdy by věřitelé na Vaši žádost o nereagovali, je důležité se nenechat odradit a splácet jim každý měsíc „alespoň něco“ a zároveň požádat, aby tyto splátky byly použity na jistinu. Tento postup Vás sice zcela neochrání před případnou exekucí, může však alespoň trochu ponížit výši závazků (nebo ji alespoň stabilizovat).

Pro úplnost dodáváme, že seznam bezplatných poraden, které poskytují poradenství v oblasti dluhové problematiky naleznete na stránkách našeho Dluhového labyrintu v sekci „Kam pro radu„.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 4. 10. 2013