Odměna exekutora

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,
dne 22.4.2014 dostal můj syn Oznámení o ukončení exekuce a zároveň mu byl vrácen přeplatek vzniklý v exekuci. Nyní po více než roce dostal od exekutora další přípis s tím, že údajně došlo k administrativní chybě, v důsledku které mu bylo vyplaceno o 6 509,- Kč více, a byl vyzván k vrácení této částky. Mezitím ale syn podal na ministerstvo spravedlnosti Žalobu o náhradu škody, jelikož nesouhlasil s úhradou nákladů exekuce. Dlužnou částku totiž zaplatil ještě před vydáním soudního příkazu o nařízení exekuce. Zajímalo by mě, jestli je po skončení exekuce skutečně povinen uvedenou částku vrátit, zvláště když momentálně probíhá řízení o náhradu škody.

Odpověď:

Dobrý den,

zásadní bude skutečnost, zda peníze byly nebo nebyly vyplaceny ve vyšší částce. Pokud by se tak skutečně stalo, jednalo by se ze strany syna o tzv. bezdůvodné obohacení, které, kdyby nevrátil dobrovolně, mohl exekutor soudně vymáhat. Oprávněnost požadavku exekutora, tj. reálnou existenci administrativní chyby, samozřejmě posoudit nedokážeme.

Podaná žaloba na věci nic nemění, vliv by to případně mělo na výši náhrady škody (pokud by syn peníze vrátil a navýšil o to škodu a řízené vyhrál).

Pro úplnost dodáváme, že zaplacení dluhu před vydáním/doručením exekučního příkazu (z Vašeho dotazu jsme pochopili, že se jednalo o exekuční příkaz) neznamená, že dlužník automaticky neplatí náklady exekuce, k zaplacení by muselo dojít před samotným zahájením exekuce. To v době vydání exekučního příkazu již běží.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 3.8.2015