Odmítnutí dědictví a jednání s věřiteli

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
Zemřel mi otec, který měl spoustu dluhů. Notáře zatím nemám. A dědictví chci odmítnout. Pořád mi ale volají otcovy věřitelé, že jim mám platit. Co mám dělat? Mám s nimi nějak komunikovat nebo je mám vytípávat? Nechci něco zanedbat. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud máte v plánu dědictví odmítnout, je důležité počítat s tím, že musíte splnit dvě hlavní podmínky – jedna z nich je stihnout tak učinit ve stanovené lhůtě, neboť dle nového občanského zákoníku (předpokládáme, že Váš otec zemřel v letošním roce): „Dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí; má-li dědic jediné bydliště v zahraničí, činí lhůta k odmítnutí dědictví tři měsíce. Jsou-li pro to důležité důvody, soud dědici lhůtu k odmítnutí dědictví přiměřeně prodlouží.“

Další pak je: „K odmítnutí dědictví se nepřihlíží, dal-li dědic již svým počínáním najevo, že chce dědictví přijmout. Nepřihlíží se ani k projevu vůle, kterým dědic odvolá své prohlášení, že dědictví odmítá, nebo neodmítá, anebo že dědictví přijímá.“

Pokud byste začal s věřiteli jednat, mohlo by to být vyloženo tak, že svým chováním dáváte najevo, že chcete dědictví přijmout.

Telefon tak můžete věřitelům buď „típnout“ nebo jim můžete pouze sdělit, že nemáte v plánu přijmout dědictví a proto s nimi nebudete dále jednat. Poté až bude soudem určen notář, který povede dědické řízení po otci, můžete je odkazovat na něj.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 12.6.2014