Odpovědnost dětí za dluhy rodičů

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,
nyní v rodině řešíme nepříjemnou situaci. Já i moji sourozenci žijeme každý jinde, setkáváme se však u našich rodičů. U nich jsme také zjistili, že jsou oba silně zadluženi. Nejprve si začal brát půjčky táta, poté k tomu přemluvil matku. Prý už mají exekuce na své důchody. Se sourozenci se bojíme, abychom také nebyli vystaveni exekuci kvůli dluhům rodičů. Nerada bych, aby k nám přišel nečekaně exekutor. Můžete mi prosím říct, jestli nám exekuce opravdu hrozí nebo ne. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

obecně platí, že věřitel a tedy i exekutor, který pro něj dluh vymáhá, může vymáhat své pohledávky primárně po dlužníkovi – zde po Vašich rodičích. Ovšem v případě, kdy by byla pohledávka (z pohledu dlužníka závazek) zajištěna ručitelem nebo se jednalo o tzv. spoludlužnický závazek (tj. za jeden dluh by odpovídalo více dlužníků), má věřitel právo vymáhat uhrazení pohledávky po ručiteli (pokud dlužník neplatí) nebo po jiném spoludlužníkovi. Ohledně spoludlužnictví zároveň platí, že v případě, kdy se spoludlužníci  závazali věřiteli hradit daný závazek „společně a nerozdílně“, má věřitel právo vymáhat svoji pohledávku po kterémkoliv z nich. Spoludlužník, který by uhradil částku přesahující výši jeho podílu, má právo vymáhat to, co přeplatil, po spoludlužníkovi či spoludlužnících. Rovněž ručitel může pod dlužníkovi vymáhat to, co za něj zaplatil.

V případě, kdy je dlužník ženatý či dlužnice vdaná, může věřitel ve většině případů vymáhat svoji pohledávku v exekučním řízení  také po manželovi dlužníka (pokud se jedná o závazek dlužníka, který patří do jejich společného jmění manželů).

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že věřitel (popř. exekutor) by po Vás a Vašich sourozencích mohl vymáhat dluhy rodičů pouze v situaci, kdy byste byla jejich ručitelkou nebo spoludlužnicí. To samé platí i o Vašich sourozencích. V opačném případě to možné není.

Pokud by měli Vaši rodiče zájem svoji situaci řešit, mohou se obrátit na některou z poraden, které poskytuje bezplatné poradenství v oblasti dluhové problematiky. Kontakty na ně naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

Pro úplnost dodáváme, že v případě smrti předluženého rodiče mají jeho děti jako dědici právo dědictví odmítnout.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 25.12.2016