Odpovědnost za dluh předchozího majitele bytu

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den
na konci roku 2013 jsem koupil byt v osobním vlastnictví od RK,která tento byt koupila v dražbě,jelikož byl byt zastavený bankou.Bohužel v lednu tohoto roku jsem se dozvěděl,že na bytu je dlužné nájemné ve výši 67.t.kč.Bytové družstvo které spravuje panelový dům kde jsem byt koupil požaduje uhrazení dluhu po mě,jakožto po novém majiteli.Mám tedy dotaz,zda dluh na nájemném musím uhradit já a nebo jestli má být požadován po předchozím majiteli.Vím že se měnila novela zákona o těchto věcech ale každý mi říká něco jiného.
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

obecně je možné, že i některé závazky – dluhy je možné převádět a od letošního roku došlo v tomto směru v některých oblastech ke změnám. Pokud  ovšem k prodeji došlo v loňském roce, nevztahují se na tento prodej předpisy účinné od letošního roku a řídí se ještě loňskou právní úpravou.

Pro Vás je tak hlavně směrodatná kupní smlouva, kterou jste uzavřel s předchozím majitelem, tj. realitní kanceláří, kde je uvedeno, co jste koupil. Jistě: byt a také s ním spojená práva a povinnosti (případná omezení), což může být třeba nájemní smlouva nebo věcné břemeno, , pokud o nich rozhodl exekutor v usnesení o ceně aj., které byste musel respektovat. Navíc některá tato omezení jsou evidována v katastru nemovitostí, kam je možno nahlédnout; ve zkrácené verzi je přístupný i elektronickou formou. Tato zjištění by měl potencionální kupec činit nejlépe ještě před rozhodnutím o vlastní koupi.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že tedy došlo k následujícímu vývoji ohledně vlastnictví předmětného bytu: v (exekuční) dražbě byl prodán byt dlužníka (tehdejšího vlastníka), dalším majitelem se stala realitní kancelář a současným majitelem jste Vy.

I po realizaci exekuční dražby některé závazky mohou přetrvávat, viz výše. Věřitelé dlužníka, pokud chtěli být také případně uspokojeni z prodeje zastaveného bytu, museli svou pohledávku přihlásit. Tedy bytové družstvo, resp. společenství vlastníků jednotek (jelikož se jedná o byty v osobním vlastnictví) se mohlo přihlásit se svou pohledávkou (=nárokem na zaplacení dlužných služeb či příspěvku do fondu oprav =“nájemného“) ještě před vlastním dražebním jednáním (dražbou) k příslušnému soudnímu exekutorovi, který případnou exekuční dražbu realizoval.

Je tedy velmi nepravděpodobné, že by došlo k převodu dluhu z tehdejšího majitele nejprve na realitní kancelář a nakonec na Vás.

V takovém případě věřitel může vymáhat svoji pohledávku/dluh pouze od dlužníka.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 17.5.2014