Odpovědnost za dluh

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Pracoval jsem v Nové Huti Ostrava a po 5letech mně propustili(tak zvané snižování stavu) potom jsem dva roky byl na pracáku.
V roce 2001 mne kontaktovala jedna firma R., účastnil jsem se řízení kde nám vysvětlovali že nám zajistí práci na 6let
dopředu i s vysokými výdělky ale musíme postoupit firmě bezůročnou půjčku na kterou jsme jako propuštěni z huti měli nárok.
jednalo se o 500 000kč, šli jsme do toho 3 a tak firma
získala 1 500 000kč a za to nás udělali společníky s tím že každý má 10% z firmy.
Jenže pan jednatel nerozvíjel firmu ale peníze zpronevěřil a nakonec prodal i firmu.
Teď máme ten dluh splácet všichni bez rozdílu kdo ty peníze použil (proběhl soud a tam to tak rozhodli).
Je to velký podvod od toho jednatele.
A tak protože jsem v této době v in. důchodu a nemám na advokáta obracím se na vás o radu jak postupovat aby jsem nemusel splácet dluh který jsme neudělal , předem děkuji za radu a jsem s pozdravem

Odpověď:

Dobrý den,

z Vámi uvedených informací vyplývá, že jste uzavřel  Vámi uváděnou bankou bezúročnou půjčku na částku 500 tisíc Kč. Získané finanční prostředky jste poté investoval do zmiňované firmy R. Protihodnotou bylo Vaše členství ve společnosti s 10 % podílem.

Současně uvádíte, že firma R. je již nyní prodána. Díky Vámi uvedenému názvu společnosti jsme dohledali, že společnost je v současné době v likvidaci a Vy jste byl ustanoven jejím likvidátorem. V tomto směru Vás můžeme uklidnit, že odpovídáte za závazky dané společnosti do výše uváděných 10 %.

Je však nutné oddělit odpovědnost za dluhy společnosti R. a odpovědnost za závazek, který jste podepsal u banky. Pokud jste uzavřel smlouvu o půjčce sám, jste odpovědný za úhradu poskytnutých peněz také pouze Vy. V neposlední řadě jste zmínil, že soud již rozhodl o Vaší povinnosti uhradit půjčené peníze (pokud jsme situaci mylně pochopili určitě můžete svůj dotaz doplnit). Jestliže však věřitel (banka) disponuje pravomocným a vykonatelným rozhodnutím (tzn. že již nabylo právní moci a Vy jste nesplnil uloženou povinnost uhradit dlužné peníze), nelze vyloučit, že by mohl přistoupit k vymáhání peněz exekuční cestou. V tomto případě by bylo vhodné s věřitelem začít jednat o splátkovém kalendáři a zkusit splácet „alespoň něco“. Současně máte právo požádat věřitele, aby Vaše splátky byly použity na jistinu.

V neposlední řadě můžete učinit preventivní opatření vzhledem k případné budoucí exekuci, mezi které patří např. informování rodiny o hrozbě exekuce, zrušení bankovního účtu, změna způsobu důchodu (nikoliv na účet, ale prostřednictvím poštovní poukázky) a soupis majetku osob, které s Vámi žijí v bytě.

Domníváme se, že by bylo vhodné Vaši situaci osobně zkonzultovat v některé z občanských poraden. Jejich seznam včetně kontaktů naleznete na www.obcanskeporadny.cz.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 30.3.2015