Odpovědnost za dluhy manžela

Kategorie: Exekuce, Oddlužení, a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,
Mám dotaz. Manžel podnikal jako OSVČ, přičemž se zadlužil (neplacení faktur, pojištění, daně). Nyní jsem požádala o rozvod a jsme v současné době v rozvodovém řízení, jelikož již nemůžu a nechci pokračovat v tomto manželství, ztráta důvěry a také kvůli našemu synovi, který byl svědkem návštěvy exekutorů. V současné době má manžel požádáno o insolvenci (k čemuž jsem ho ještě donutila), ale není jisté, zda mu ji schválí.
Mám díky jeho dluhům exekuci na svoji mzdu u zaměstnavatele, přičemž se jedná o dluhy z podnikání, o nichž jsem nevěděla, přesahují moje majetkové poměry a nejsem pod nimi nijak podepsaná. Již více jak rok mi takto exekučně stahují určitou částku z platu. Je možné se nějak oprostit od těchto dluhů manžela? Rozvodem bych měla část věcí vyřešit, ale stále mi můžou chodit exekutoři do bytu. V současné době s manželem nebydlím, mám svůj nájemní byt se synem. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

píšete, že Váš manžel podnikal jako OSVČ, což je také důvod předlužení, zároveň Vám jsou pro tyto dluhy prováděny srážky z příjmu. Máte pravdu v tom směru, že poté, co budete disponovat pravomocným rozsudkem o rozvodu manželství, můžete obratem podat návrh na zastavení exekuce co do formy srážek z příjmu. Vzor tohoto návrhu je dostupný zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/ Jedná se o návrh na zastavení exekuce bývalým manželem povinného.

Obecně lze říci, že srážky z příjmu manžela povinného lze provádět  pouze pro vydobytí dluhů patřících do společného jmění manželů (v případě rozvodu již ale nebude naplněna podmínka, že jste manželka povinného).

Další možností, kdy se lze bránit proti provádění srážek z příjmu by nastala, pokud by se jednalo o závazky z podnikatelské činnosti, jež byla zahájena před 1. srpnem 1998. Z rozsudku Nejvyššího soudu 22 Cdo 684/2004 totiž vyplývá: „Podnik mohl být předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů, upraveného občanským zákoníkem ve znění před novelou provedenou zákonem č. 91/1998 Sb., avšak jen za předpokladu, že šlo o podnik náležející oběma mnaželům jako podnikatelům. Pokud však byl podnikatelem jen jeden z manželů a šlo o věc sloužící výkonu jen jeho povolání, náležel podnik do odděleného vlastnictví podnikajícího manžela.“

Jinými slovy lze říci, že v situaci, kdy by se jednalo o dluhy z podnikatelské činnosti zahájené před výše uvedeným datem, netvořily by součást společného jmění manželů a tudíž by bylo možné napadnout exekuční provádění srážek pro vymožení těchto dluhů návrhem na zastavení exekuce, vzor naleznete opět zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/. Jedná se o návrh na zastavení exekuce manželem povinného.

V neposlední řadě by bylo vhodné při vypořádání společného jmění manželů zohlednit skutečnost, jestliže se jedná o dluhy z podnikatelské činnosti zahájené před 1. srpnem 1998,  tj. požadovat, aby nebyly předmětem vypořádání společného jmění manželů. Bez ohledu na to by v každém případě bylo vhodné vypořádání společného jmění manželů prostřednictvím soudu. V případě uzavření dohody o vypořádání společného jmění manželů dohodou se vystavujete riziku, že věřitelé mohou dotčenou dohodu napadnout z důvodu, že poškozuje jejich práva.

V opačném případě, tj. jedná se o dluhy z podnikatelské činnosti, která byla zahájena po 1. srpnu 1998 návrh na zastavení exekučních srážek z příjmů nelze uplatnit.

Vzhledem k současnému nastavení legislativy je vhodné vědět, že nově lze pro dluhy nepatřící do společného jmění manželů, postihnout majetek ve společném jmění manželů.

Nový občanský zákoník v tomto směru přináší manželům nový způsob obrany, tzv. vyjádření nesouhlasu s existencí závazku.  V případě, že Vašemu manželovi vznikly závazky buď před uzavřením manželů nebo i za jeho trvání, avšak bez Vašeho vědomí a souhlasu, můžete požádat, aby závazek nebyl uspokojen z celého SJM, ale pouze z vypořádacího podílu dlužníka. V praxi by to znamenalo, že by poté, co byste takto věřitele informovala, již nemělo dojít k prodeji např. celé nemovitosti, ale bylo by v exekuci možné postihnout pouze vypořádací podíl Vašeho manžela, tj. polovinu nemovitosti. Pokud byste tento krok neučinila, bylo by možné pro dluhy Vašeho manžela  postihnout celý majetek ve Vašem společném jmění manželů.

Pro úplnost dodáváme, že výše uvedené právo vyjádření nesouhlasu je zakotveno v § 732 občanského zákoníku viz http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast2

Pro úplnost dodáváme, že pokud žádá o insolvenci pouze manžel, tak účinky se budou vztahovat pouze na něj (u oddlužení např. zastavení nárůstu úroku z prodlení).

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 8.9.2014