Odpovědnost za dluhy otce

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

potřebuju vědět, jestli se mě týkají dluhy mého otce, i když už jsem ho několik let neviděl. Má podle všecho dost dluhů a když se ho mamka ptala, jestli to řeší, tak jí řekl, ať se nestará, že jí do toho nic není. Mamka se ale bojí, že to může někdo chtít po mě, když je teď ten nový zákon. Já si myslím, že to je nesmysl, protože co jsem se díval, tak by bylo potřeba, abych mu to podepsal, což jsem samozřejmě neudělal. Mám pravdu já nebo mamka?

Děkuju za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

v případě, že nefigurujete na nějaké otcově smlouvě jako ručitel nebo spoludlužník, se Vás jeho dluhy  opravdu nijak netýkají.

Odlišné je to v případě společného jmění manželů, ale nepíšete, zda jsou Vaši rodiče manželé či nikoliv. Pokud ano, doporučujeme Vaší matce toto začít řešit.

Jiná situace však může nastat v případném řízení o pozůstalosti. Dle předchozího Občanského zákoníku (zákon č. 64/1964 Sb. odpovídal dědic za dluhy zůstavitele pouze do výše ceny nabytého dědictví. To značí, že dědic neodpovídal za dluhy, jejichž výše by byla větší než hodnota majetku, který byl předmětem dědictví.
Dle nové úpravy (zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, dále OZ) v případě, že má zůstavitel (zemřelý, který po sobě zanechal majetek) dluhy, tyto přecházejí v plné výši na dědice. K tomu § 1701, odst. 1:
Dluhy zůstavitele přecházejí na dědice, ledaže zákon stanoví jinak.

Možnou obranou je:
• odmítnutí dědictví dle § 1485 OZ (lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí) nebo
• uplatněním výhrady soupisu dle § 1685 OZ (soud nařídí soupis dědictví, uplatní-li dědic právo výhrady soupisu a bude hradit pouze dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví).

Někdy se také zapomíná na možnost požádat notáře, aby vyzval věřtiele k přihlášení svých pohledávek, které měli vůči zůstaviteli. Pokud se stane, že dědic tuto možnost nevyužije, přičemž vyplatí „pouze“ jemu známé věřitele a pokud by se následně objevili „noví“ věřitelé, byl by vůči nim povinen vyplatit jejich poměrný díl. Bližší informace naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/odborna-sekce/dedicke-rizeni/.

S pozdravem
Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 9.6.2014