Odpovědnost za dluhy přítele – budoucího manžela

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,
přítel se letos rozvedl. Za dobu jeho manželství vznikly dluhy. Kdybychom se s přítelem vzali, budou jeho dluhy i mé? Nebo jen jeho a jeho bývalé manželky? Jak by to bylo v případě neplacení?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

v situaci kdy byste s přítelem uzavřela manželství, netvořily by dluhy vzniklé v předchozím manželství součást Vašeho společného jmění manželů. Jinými slovy lze říci , že v případě uzavření sňatku nelze dle zákona  exekučně postihnout Váš příjem ani Váš bankovní účet (exekuce by byla důsledkem neplacení závazků). Dle § 262a odst.2 Občanského soudního řádu lze totiž postihnout mzdu a účet manžela povinného pouze pro vydobytí dluhů patřících do společného jmění manželů.

Pokud by se navzdory výše uvedenému stalo, že se některý z exekutorů pokusil Vaši mzdu či účet exekučně postihnout, lze ho obratem kontaktovat, doložit mu oddací list a poukázat na datum vzniku závazku. V případě kdy by exekutor ani poté exekuční příkaz nezrušil, měla byste právo podat návrh na za stavení exekuce co do formy srážek z Vašeho příjmu či přikázáním pohledávky z účtu (tj. „obstavení“ bankovního účtu). V tomto směru se tedy bát nemusíte.

Trochu jiná situace panuje ohledně možnosti exekučně postihnout majetek, který byste s přítelem získali po uzavření manželství. Od ledna 2014 lze dle § 42 exekučního řádu postihnout majetek patřící do společného jmění manželů pro dluhy, které vznikly za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů bez ohledu na to, zda došlo k úpravě společného jmění manželů (nejčastěji se jedná o zúžení společného jmění manželů).

V případě kdy by se jednalo dluhy, které vznikly před uzavřením manželství s přítelem, bylo by vhodné po vstupu do manželství neprodleně a písemně informovat věřitele Vašeho manžela, že se jedná o dluh nepatřící do společného jmění manželů, který vznikl před uzavřením sňatku bez Vaší vůle a vědomí, a že tedy žádáte,  aby závazek nebyl uspokojen z celého SJM, ale pouze z vypořádacího podílu dlužníka. V praxi by to znamenalo, že by poté, což byste takto věřitele informovala, již nemělo dojít k prodeji např. celé nemovitosti, ale bylo by v exekuci možné postihnout pouze vypořádací podíl Vašeho manžela tj. polovinu nemovitosti. Pokud byste tento krok neučinila, bylo by možné pro dluhy Vašeho manžela  postihnout celý majetek ve Vašem společném jmění manželů.

Pro úplnost dodáváme, že výše uvedené právo vyjádření nesouhlasu je zakotveno v § 732 občanského zákoníku viz http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast2

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že navzdory tomu že dluhy vzniklé před manželstvím by měly být primárně řešeny Vaším přítelem a jeho bývalou manželkou, nelze vyloučit, že v případě uzavření manželství, se mohou dotknout i Vás.

Vzhledem k tomu že v současné době je zpracovávána novela, která by mj. měla řešit i problematiku odpovědnosti za dluhy manželů, by bylo  vhodné tento vývoj sledovat a v případě legislativních změn, znovu zvážit další postup.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 2.9.2014