Odpovědnost za dluhy přítele

Kategorie: Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den ,

Chci se zeptat jestli jde nějak ošetřit vstup do manželství ?? Konkrétně jestliže má přítel dluhy , aby se nemohly převést jeho dluhy na mne když se vezmeme.Lze nějak tento problém řešit ?? Děkuji za radu

Odpověď:

Dobrý den,

obecně platí, že dluhy které jednomu z manželů vznikly před uzavřením manželství, nejsou součástí společného jmění manželů (vyjma situace, kdy by se na tom manželé dohodli – tj. došlo by k rozšíření společného jmění manželů formou notářského zápisu).

Pro dluhy, které nejsou součástí společného jmění manželů nelze postihnout mzdu a účet manžela povinného, tj. pokud má Váš partner dluhy, se kterými by vstupoval do manželství, tak pro tyto dluhy nesmí být exekučně postižena Vaše mzda a účet. Jinými slovy lze říct, že Vaše mzda a účet by byly v této situaci chráněny. Pokud by se i přesto stalo, že by některý z exekutorů „zkusil“ Vaši mzdu či účet postihnout, lze obratem podat návrh na zastavení exekuce. Vzor návrhu naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/ (konkrétně návrh na zastavení exekuce manželem povinného).

Problém však nastává ohledně exekučního postižení majetku, který byste společně nabyli. Dle nového občanského zákoníku je totiž možné pro dluhy, které jednomu z manželů vznikly před manželstvím postihnout majetek ve společném jmění manželů (SJM).

V případě, kdy by se jednalo dluhy, které vznikly před uzavřením manželství, bylo by vhodné po vstupu do manželství neprodleně a písemně informovat věřitele Vašeho manžela, že se jedná o dluh nepatřící do společného jmění manželů, který vznikl před uzavřením sňatku bez Vaší vůle a vědomí, a že tedy žádáte, aby závazek nebyl uspokojen z celého SJM, ale pouze z vypořádacího podílu dlužníka. V praxi by to znamenalo, že by poté, což byste takto věřitele informovala, již nemělo dojít k prodeji např. celé nemovitosti, ale bylo by v exekuci možné postihnout pouze vypořádací podíl Vašeho manžela, tj. polovinu nemovitosti. Pokud byste tento krok neučinila, bylo by možné pro dluhy Vašeho manžela  postihnout celý majetek ve Vašem společném jmění manželů.

Pro úplnost dodáváme, že výše uvedené právo vyjádření nesouhlasu je zakotveno v § 732 občanského zákoníku viz http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast2

Současně je také možné smluvně či soudně upravit Vaše budoucí společné jmění manželů.  Snoubenci a manželé si totiž mohou odlišně ujednat manželský majetkový režim a to tak, že si mohou sjednat oddělená jmění, vyhradit si vznik společného jmění manželů až ke dni zániku manželství, dále je možné si zúžit či rozšířit společné jmění manželů.

Soudně lze zrušit či zúžit společné jmění manželů. Pro soudní úpravu je však vyžadován vážný důvod spočívající např. v podnikání či marnotratnosti jednoho z manželů, více viz § 724 zákona č. 89/2014 Sb., nový občanský zákoník.

Jestliže byste se chtěla chránit před dluhy Vašeho manžela, můžete si sjednat zúžení společného jmění manželů. Samotné zúžení společného jmění manželů vyžaduje úpravu formou soudního rozsudku či notářského zápisu – tj. je potřeba, aby Vám ho sepsal notář. Zároveň je vhodné toto zúžení nechat zapsat do veřejného seznamu listin, který je dostupný na www.nkcr.cz. Zápis do tohoto seznamu znamená, že dotčené úprava společného jmění manželů (tj. jeho zúžení)  je závazná i vůči ostatním subjektům.

Zúžení společného jmění manželů není 100% ochrannou před případnou exekucí. Nicméně dle novely Občanského soudního řádu, která snad bude účinná od příštího roku, by bylo možné se bránit nikoliv vylučovací žalobou (jako je tomu nyní), ale návrhem na částečné zastavení exekuce odkazující na zúžení společného jmění manželů.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 17.12.2014