Odpovědnost za dluhy rodičů

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobry den,mela bych dotaz:Ja ziju v cizine a moje mama v Cr,ma tam silene dluhy,ktere nemuze zplacet.Kdyby mama odjela z Cr pryc a prestala je platit,vymahali by exekutori penize po detech,ktere s mamou nezijou??Dekuji za odpoved

Odpověď:

Dobrý den,

platí, že věřitel a tedy i exekutor, který pro něj dluh vymáhá, může vymáhat své pohledávky primárně po dlužníkovi – zde po Vaší matce. Ovšem v případě, kdy by byla pohledávka (z pohledu dlužníka závazek) zajištěna ručitelem nebo se jednalo o tzv. spoludlužnický závazek (tj. za jeden dluh by odpovídalo více dlužníků), má věřitel právo vymáhat uhrazení pohledávky po ručiteli (pokud dlužník neplatí) nebo po jiném spoludlužníkovi. Ohledně spoludlužnictví zároveň platí, že v případě, kdy se spoludlužníci  závazali věřiteli hradit daný závazek „společně a nerozdílně“, má věřitel právo vymáhat svoji pohledávku po kterémkoliv z nich. Spoludlužník, který by uhradil částku přesahující výši jeho podílu, má právo vymáhat to, co přeplatil, po spoludlužníkovi či spoludlužnících. Rovněž ručitel může pod dlužníkovi vymáhat to, co za něj zaplatil.

V případě, kdy je dlužník ženatý či dlužnice vdaná, může věřitel ve většině případů vymáhat svoji pohledávku v exekučním řízení  také po manželovi dlužníka (pokud se jedná o závazek dlužníka, který patří do jejich společného jmění manželů).

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že věřitel (popř. exekutor) by po Vás mohl vymáhat matčiny dluhy pouze v situaci, kdy byste byla její ručitelkou nebo spoludlužnicí. To samé platí i o Vašich sourozencích. V opačném případě to možné není.

Pokud by Vaše matka měla zájem svoji situaci řešit, může se obrátit na některou z poraden, které poskytuje bezplatné poradenství v oblasti dluhové problematiky. Kontakty na ně naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

Pro úplnost dodáváme, že v případě smrti předluženého rodiče mají jeho děti jako dědici právo dědictví odmítnout. Tato možnost bude zachována i v případě, kdy by vstoupil v účinnost nový občanský zákoník.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 24. 11. 2013